Župne obavijesti župe Vitez – 25. nedjelja kroz godinu

Župne obavijesti župe Vitez – 25. medjelja kroz godinu.

  1. Danas je 25. nedjelja kroz godinu, ujedno mlada nedjelja. Danas imamo mise na tri groblja: Dubravica, Kraljevica i Gradsko groblje. U srijedu je sveti Pio. Budući da je sutra sveti Matej, sljedeće nedjelje u 11 sati bit će proslava svetog Mateja i jesenska misa zahvalnosti na groblju Kruščica. Trodnevnica svetom Mateju je u četvrtak, petak i subotu u 18 sati. U 17,30 sati molit će se krunica i litanije Gospine. Treći dan trodnevnice, tj. u subotu, večernja misa u Kruščici bit će za sve poginule u Bobašima. Uz trodnevnice biti će mogućnost za sakrament pomirenja. U četvrtak i petak nema klanjanja u župnoj crkvi zbog trodnevnice. U sljedeću nedjelju je 26. nedjelja kroz godinu i mise zahvalnice na grobljima: Kruščica, Staro groblje Mošunj i Zvizda. Nema mise u Mošunju u pola 10, a ostale mise su po redovitom rasporedu.
  2. U srijedu, petak i subotu su jesenske kvatre u kojima su vjernici pozvani na intenzivniju molitvu i djela pokore i ljubavi. Tjedan je posvećen molitvi za svećenička i redovnička zvanja te za kršćansku izgradnju mladeži. Kvatreni tjedan završava liturgijom kvatri u subotu, 26. rujna.