Župne obavijesti župe Sveti Juraj u Vitezu – Sedamnaesta nedjelja kroz godinu (26. srpnja 2020.)

Župne obavijesti župe Sveti Juraj u Vitezu – Sedamnaesta nedjelja kroz godinu (26. srpnja 2020.).


  1. Danas je 17. nedjelja korz godinu i mise su po redovitom rasporedu. Danas su sveti Joakim Ana. U srijedu je sveta Marta. U petak u 18,00 sati na Kalvariji slavimo svetu misu na čast našoj Gospi Žalosnoj. U sljedeću nedjelju je PORCIJUNKULA, GOSPA OD ANĐELA. Mise su po redovitom rasporedu. Gospa od Anđela slavi se i Zabilju. Sveta misa je u 11,00 sati.
  2. ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Crkveni brak žele sklopiti: IVAN MIŠKOVIĆ, sin Ante i Jele r. Badrov iz G. Večerske i ANTONIJA LUJIĆ, kći Stipe i Gorane r. Čečure iz Viteza; Crkveni brak žele sklopiti: STIPO MANDIĆ, sin Julijana i Mare r. Anić iz Stare Bile i TAJANA BOŠNJAK, kći Vinka i Jelene r. Šero iz Stare Bile. Mladencima Božji blagoslov.
  3. UMRLI U PROŠLOM TJEDNU: Nada Šarić, Luca Barišić Franjić, Anđa Baškarad i Marinko Ramljak. Pokoj vječni..