Županijska Vlada danas odlučuje o poticajima za poljoprivredu

Na današnjoj sjednici Vlade Srednjebosanske županije, između ostalog, bit će govora o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači, izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi, te raspodjeli sredstava sa pozicija “subvencije privatnim
poduzećima i poduzetnicima“, “subvencije javnim poduzećima“, “tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj gospodarstvu“, “tekući transferi neprofitnim organizacijama – interventna sredstava“..