ŽSB nagrađena sa 100.000 dolara za realizaciju razvojnih projekata

Upravni odbor Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) dodijelio je prvu nagradu u vrijednosti od 100.000 američkih dolara Srednjobosanskoj županiji (SBŽ), koja je u 2019. godini ostvarila značajan napredak u uspostavi učinkovitog sustava upravljanja razvojem koji se bazira na provedbi implementacije strategije razvoja spomenute županija.

Cilj projekta je usklađivanje integriranog i inkluzivnog strateškoga planiranja na lokalnom nivou. ILDP pruža značajan doprinos u standardizaciji strateških načina planiranja, razvoja i kreiranja, ali i implementacije strategija razvoja. ILDP proces planiranja je korišten i na kantonalnom nivou, tako je svim županijama pružena potpora u izradi županijskih strategija razvoja.

ILDP projekt svake godine provodi procjenu kapaciteta partnerskih županija, kako bi se ocijenio njihov napredak u provođenju procesa upravljanja razvojem. Kroz finansijske mehanizme, ILDP projekt pruža podršku lokalnom razvoju, osiguravajući dodatna sredstva za realizaciju razvojnih prioriteta koji istovremeno doprinose realizaciji strateških ciljeva županije.