ŽO HDZ BIH SBŽ dao potporu dogovoru uspostave vlasti

Na prvoj izvanrednoj sjednici ŽO HDZ BIH Srednjobosanske županije održanoj 27. listopada 2011. godine u Travniku, a u svezi Sporazuma o uspostavi parlamentarne većine, vodstva Sabora i ustroju Vlade SBŽ za mandatni period od 2010. do 2014. godine, Županijski odbor HDZ BIH SBŽ podržao je načela procesa dogovora uspostave zakonodavne i izvršnih tijela vlasti SBŽ. Srednjobosanski HDZ BIH podržao je i potpisivanje Sporazuma o implementaciji izbornih rezultata s ŽO HDZ 1990 ŽSB te s blokom ŽO SDP-SDA, odnosno zajedničkog sudjelovanja u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, polazeći od načela zajedničkog djelovanja u procesu implementiranja izbornih rezultata te  žurnog procesa ustroja izvršne vlasti u Županiji Središnja Bosna.

“ŽO HDZ BIH SBŽ dao je punu potporu pregovaračkom timu i predsjednici ŽO HDZ BIH Lidiji Bradara za potpisivanje Sporazuma na dogovorenim načelima.    
Konstruktivnim pristupom u procesu dogovora oko formiranja Vlade i imenovanja predsjedatelja Sabora SBŽ stvorene su pretpostavke za imenovanje mandatara i imenovanja Vlade, sukladno Ustavu i Poslovniku o radu Sabora na načelima pariteta i partnerstva stranaka potpisnica sporazuma te žurnog pristupanja rješavanja svih problema u djelokrugu rada Vlade i Sabora ŽSB“ stoji u priopćenju ŽO HDZ BIH SBŽ.