Zemlje u kojima su priznate vozačke dozvole iz BiH

Zemlje EU s kojima Bosna i Hercegovina ima uređen odnos na način da su priznate bh. vozačke dozvole određene kategorije i podkategorije, bez obveze polaganja teorijskog i praktičnog dijela ispita su Austrija, Francuska, Savezna Republika Njemačka i Danska, rečeno je za Fokus u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

U slučaju Austrije i Francuske dogovor je postignut na osnovu razmjene nota kojim su druge strane potvrdile priznavanje i zamjenu bh.vozačke dozvole, kategorije “B”.
Oblast uzajamnog priznavanja i zamjene vozačkih dozvola između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke je uređena Zajedničkom izjavom o namjeri Saveznog Ministarstva saobraćaja i infrastrukture Savezne Republike Njemačke i Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine o postupku zamjene vozačkih dozvola. Predmetnom Izjavom je omogućena zamjena bh.vozačkih dozvola kategorije “A” i “B” i podkategorije “A1”, bez obveze polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita.

Zamjena vozačke dozvole kategorije “B”

Uzajamno priznavanje i zamjena bh. vozačkih dozvola s Danskom postignuta je na način da je Bosna i Hercegovina, razmjenom legislative koja uređuje oblast osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila, načina i uvjeta organiziranja polaganja vozačkog ispita, te izdavanja vozačke dozvole, kao i popunjavanjem određenog upitnika, koji se odnosi na stanje bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini, uvrštena na listu zemalja čije su vozačke dozvole priznate. Omogućeno je dobijanje odnosno zamjena vozačke dozvole kategorije “B”, potvrdili su u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

Također, Bosna i Hercegovina vodi aktivnosti na zaključivanju Sporazuma o priznavanju i zamjeni bh.vozačke dozvole s drugim zemljama EU kao što su Italija i Španjolska, a pokrenute su inicijative za zaključivanje predmetnog Sporazuma sa Švedskom i Slovenijom.

Zemlja koja nije članica EU, a s kojom Bosna i Hercegovina ima uređen odnos, odnosno da su priznate bh. vozačke dozvole određene kategorije i podkategorije, bez obveze polaganja teorijskog i praktičnog dijela ispita, je Australija.

Dozvole priznate i u Australiji

Uzajamno priznavanje i zamjena bh. vozačkih dozvola s Australijom postignuta je na način da je Bosna i Hercegovina, razmijenom legislative koja uređuje oblast osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila, načina i uvjeta organiziranja polaganja vozačkog ispita, te izdavanja vozačke dozvole, kao i popunjavanjem određenog upitnika, koji se odnosi na stanje bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini, uvrštena na listu zemalja čije su vozačke dozvole priznate.

To znači kako je omogućena zamjena bh. vozačke dozvole kategorije “B” i “A”, odnosno moguće je dobiti australijsku vozačku dozvolu kategorije “C”- putnički automobil ili kategorije “R”-motocikli”, rekli su nam u nadležnom ministarstvu.

Pregovori sa Albanijom, Makedonijom i Moldavijom

Zemlje koje nisu članice EU, a s kojima Bosna i Hercegovina vodi aktivnosti na zaključivanju Sporazuma o priznavanju i zamjeni bh. vozačke dozvole su Albanija, Makedonija i Moldavija.

Ono što je bitno istaći jeste kako je Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine krajem mjeseca travnja ove godine, na sastanku delegacija nadležnih organa dvije države, usuglasilo tekst Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između Bosne i Hercegovine i Turske.

U narednom periodu očekuje se organizacija potpisivanja predmetnog Sporazuma, kako bi po okončanju unutrašnjih zakonodavnih procedura dvije zemlje, isti mogao stupiti na snagu.

Izvor: Fokus