Zbog obilnih kiša rijeke u Bosni na rubu izlijevanja

Uslijed velikih količina padavina vodostaji na svim rijekama u Federaciji BiH su povišeni. 

Na poplavljenom području rijeke TMT i rijeke Vrioštice u Ljubuškom, izvršene su redovne mjere obrane od poplava.

Također, vodostaj rijeke Save u Posavskoj županiji je u porastu duž cijelog toka. Vodostaj na brani Hidro akumulacije Modrac u Tuzlanskom kantonu u 7.00 sati iznosio je 199,26 m.n.m., a točka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u 7 sati razina je viša za 6 cm.

Vodostaj rijeka na području Zeničko-dobojske županije je u porastu. Na mjernom mjestu u Zenici visina vodostaja rijeke Bosne u 08.00 sati iznosi 340 cm, s tendencijom porasta na granici izlijevanja. U 9.50 sati, visina vodostaja na mjernom mjestu u Zenici, iznosi 345 cm. Trenutno prema telefonskim izvještajima nema ugrožavanja stanovništva, niti izlijevanja iz korita.

Podvožnjak u naselju Nemila je poplavljen i neprohodan je za autobuski promet. Regionalni put Nemila – Bistričak trenutno obustavljen zbog manjeg odrona, a mehanizacija na terenu vrši čišćenje.

U selu Plahovići nalaze se odroni i klizišta koja su zatvorila putnu komunikaciju. Također je registrirano klizište koje se nalazi na relaciji Zenica – Babino mjesto Kula, koje ne ugrožava putnu komunikaciju. Putna komunikaciji Seoci – Živkovići trenutno je u prekidu zbog manjeg odrona koje će tijekom dana biti otklonjen.

Vodostaji rijeka Bosna, Ribnica, Trstionica i Zgošća kod Kaknja su u porastu zbog padalina. razina rijeke Bosne se povećala za jedan metar i još je u stalnom porastu, a pritoke za sada ne stvaraju većih problema na području Općine.

Promet se na lokalnim putevima u naselju Olovo odvija otežano zbog poledice. Također je otežano odvijanje prometa na regionalnom putu R-467 Olovo – Zavidovići zbog odrona u mjestu Čuništa.

Vodostaj rijeke Krivaje je u porastu za 150 cm. Kiša koja je padala tijekom cijele noći za sada ne stvara probleme. Aktivirano je jedno klizišta na lokalnom putu Brezik-Memići.

U Mjesnoj zajednici Željezno polje, u mjestu Čole došlo je do pokretanja klizišta koje prijeti putnoj komunikaciji Donje Golubinje – Mjestova Ravan.

Rijeka Željeznica je u granicama normale. Ekipa civile zaštite trenutno su na terenu. Angažirana je mehanizacija na saniranju klizišta.

Obilaskom terena u naselju Doboj-jug ustanovljeno je da nije došlo do izlijevanje rijeka Usore i Bosne u najplićem dijelu korita rijeka, a vodostaj je metar ispod kritične točke izlijevanja.

Vodostaj rijeke Bosne kod naselja Visokog je visok, a rijeka Fojnica je u porastu. Zabilježena su manja izlijevanja rijeke Bosne.

Ekipa Županijske uprave civilne zaštite Zeničko-dobojske županije, obilaskom terena ugroženih područja, stradalim u poplavama iz 2014. godine konstatirala je da su potoci i pritoke u granicama normalnog vodostaja, te da trenutno nema ugrožavanja stanovništva.

U Općini Sanski Most u 07.00 sati vodostaj rijeke Sane iznosio je 293 cm, a kritična točka je 380 cm.

Vodostaj rijeke Drine i njenih pritoka u blagom su porastu, ali nema opasnosti od njihovog izlijevanja iz korita. U proteklih 72 sata, nije bilo opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Na području općine Pale u FBiH, uslijed naglog topljenja snijega i veće količine kišnih padalina, koje su padale u tijekom jučerašnjeg dana i noći, došlo je do naglog porasta vodostaja rijeke Prače koja je dostigla kritičnu točku i trenutno prijeti izlijevanju iz korita u MZ Hrenovica, u naselju Pijesci. Ekipa civilne zaštite je na terenu i prati trenutno stanje.

Vodostaj rijeke Drine i njenih pritoka na području općine Foča je u blagom porastu te nema opasnosti od njenih izlijevanja iz korita.

Služba za civilnu zaštitu Kiseljak ističe da na području općine Kiseljak dolazi do izlijevanja potoka, i pojave površinskih voda, te ugrožavanja kuća i pratećih objekata u naseljima Dugo polje, Rudnik i mjesnom području Lepenice. Prema trenutnim podacima voda još nije ušla u objekte.

HMS

Prethodni članakFOTO: Tradicionalno noćno pješačenje
Sljedeći članakKonačni rezultati o broju stanovnika u BiH do sredine ove godine