Zbog nanesene duševne boli FTV, Bakir & co Dodiku trebaju isplatiti 18 300 KM

Osnovni sud u Banjoj Luci presudio je u korist predsjednika RS-a Milorada Dodika u parničnom postupku protiv zaposlenih u Radio-televiziji Federacije BiH Bakira Hadžiomerovića, Slobodana Vaskovića i Damira Kaletovića te im naložio naknadu štete zbog klevete i zbog pretrpljene duševne bolove uslijed povrede ugleda-klevete u emisiji “60 minuta” emitiranoj na ovoj televiziji.

“Usvaja se tužbeni zahtjev i nalaže tuženim Radio-televiziji Federacije BiH, Hadžiomeroviću i Vaskoviću da Dodiku, solidarno isplate naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne boli zbog povrede ugleda-klevete, objavljivanjem, vođenjem i davanjem izjava u emisiji “60 minuta” dana 14. siječnja 2008. godine, u iznosu od 5.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja presude do isplate”, navodi se u presudi, u koju je Srna imala uvid.

Osnovni sud u Banjoj Luci usvajio je tužbeni zahtjev i naložio tuženim Radio-televiziji FBiH, Hadžiomeroviću i Kaletoviću da Dodiku solidarno isplate naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda-klevete, objavljivanjem, vođenjem i davanjem izjava u emisiji “60 minuta” dana 28. siječnja 2008. godine, u iznosu od 5.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja presude do isplate.

U presudi se navodi da je usvojen tužbeni zahtjev i naloženo tuženim Radio-televiziji FBiH, Hadžiomeroviću i Vaskoviću da Dodiku solidarno isplate naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda-klevete, objavljivanjem, vođenjem i davanjem izjava u emisiji “60 minuta” dana 25. veljaće 2008. godine u iznosu od 5.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja presude do isplate

Nalaže se tuženim da tužitelju solidarno nadoknade troškove parničnog postupka isplatom iznosa od 3.300 KM.

U obrazloženju presude, između ostalog, navodi se da je tužitelj u vrijeme emitiranja neistinitih informacija vršio javnu funkciju predsjednika Vlade RS, da u vrijeme glavne rasprave obavlja funkciju predsjednika RS na koje je izabran neposredno od građana Republike Srpske, te da se može pouzdano zaključiti da su objavljene infomaciji putem televizije kao medija koji je dostupan masovnoj javnosti teško povrijedile njegov ugled u sredini u kojoj živi, gdje on očigledno uživa ugled u javnosti potvrđen povjerenjem birača tj. građana, zbog čega su tužbeni zahtjevi postavljeni u ovim tužbama usvojeni, na osnovu člana 11. Zakona o zaštiti od klevete.