Završena dionica armirano-betonskog zida na rijeci Krušćica

U cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a ovaj put od poplava, okončana je još jedna dionica armirano-betonskog zida na rijeci Krušćica u naseljenom mjestu Rijeka, kod Viteza.

„Na osnovu prethodno urađenog Projekta regulacije rijeke Krušćica već nekoliko godina se u fazama vrši regulacija rijeke, čišćenjem korita, uređenjem obala i izgradnjom AB zida, a sada su završeni radovi na dva izgrađena zida u ukupnoj dužini od 70 metara. Ja sam iznimno zadovoljan što mi i u ovim teškim vremenima radimo svakodnevno na vrlo bitnim projektima na području naše općine”, izjavio je za Fenu općinski načenik Vlado Alilović

Vlada Federacije BiH je na osnovu aplikacije općine Vitez u prošloj godini putem Agencije Odraz iz Sarajeva, koja je implementator projekta, provela proceduru Javne nabavke i od devet prijavljenih tvrtki izabrala „Horizont” d.o.o. Vitez kao izvođača.

Ukupna vrijednost radova iznosila je 61.674,49 KM, od čega je Općina Vitez izdvojila 20.174,49 KM, a Vlada FBiH 41.500,00 KM, kao i 8.500,00 KM za manipulativne i troškove nadzora. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je „Zavod za vodoprivredu” d.o.o. Sarajevo koji je projektirao Regulaciju korita rijeke Krušćice.