Zavod za Javno zdravstvo SBŽ raspisao natječaj za posao

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBŽ („Službene novine SBŽ broj 7/19), člana 31. Statuta Zavoda za javno zdravstvo SBŽ/ŽSB i Odluke direktora broj 01-1- 67 /20 , raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

do povratka zaposlenice s porodiljskog odsustva

  1. Stručna služba za epidemiologiju-Odsjek za planiranje, analitiku, kompjutersku obradu podataka i informatiku

-DIPLOMIRANI SANITARNI INŽINJER VSS ———————————– 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme;

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

  • VSS Diplomirani sanitarni inžinjer sa 240 ECTS bodova;
  • Položen stručni ispit;
  • Posjedovanje licence nadležne komore;
  • Položen vozački ispit, B kategorija, najmanje 4 godine vozačkog iskustva;
  • Poznavanje engleskog jezika;
  • Poznavanje rada na računaru.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom na adresu:

Zavod za javno zdravstvo SBŽ/ŽSB, Bolnička 1,72270 Travnik sa naznakom na koverti:”NE OTVARATI- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO DIPLOMIRANOG SANITARNOG INŽINJERA“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prethodni članakSredišnja Bosna jedina u svijetu ima vodopad koji se nalazi u centru grada
Sljedeći članakČista je srijeda: Odricanje u korizmi za naše i dobro drugih