Zatraženo smanjenje kazne Maktoufu s pet na jednu godinu

Obrana Abduladhima Maktoufa zatražila je od Apelacijskog vijeća Suda BiH da optuženom smanji kaznu s pet na jednu godinu zatvora.

Branilac Adil Lozo je rekao da je bio “jako razočaran” kada je, nakon obnovljenog postupka zbog pogrešne primjene zakona, Maktoufu izrečena kazna od pet godina, istovjetna onoj na koju je bio osuđen u prvobitnom postupku.

– U prvoj presudi iz 2006. godine, Maktouf je osuđen na kaznu od pet godina prema Kaznenom zakonu BiH, nakon što je Vijeće zaključilo da postoje takve olakšavajuće okolnosti da mu se može izreći minimalna kazna. Sada, nakon što je utvrđeno koji je zakon trebao biti korišten, trebale bi te iste olakšavajuće okolnosti da se primijene i da mu se izrekne minimalna kazna prema kaznenom zakonu bivše Jugoslavije, što bi bila jedna godina – pojasnio je Lozo.

Suđenje Maktoufu obnovljeno je nakon što je Europski sud za ljudska prava utvrdio da je tijekom prvobitnog postupka, koji je trajao od 2004. do 2006. godine, pogrešno primijenjen Kazneni zakon BiH (KZ BiH) umjesto zakona bivše Jugoslavije, kao blažeg.

Nakon ove odluke, suđenje je obnovljeno u dijelu koji se odnosi na primjenu zakona i Maktouf je osuđen na pet godina zatvora po Kaznenom zakonu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ).

On je proglašen krivim da je 1993. pomogao pripadnicima jedinice “El Mudžahid” u nezakonitom uhićenju, zatvaranju i otmici pet civila hrvatske nacionalnosti u Travniku.

Branilac Lozo je kazao da je nepojmljivo što je Sud BiH do sada obnovio dvadesetak predmeta zbog pogrešne primjene zakona, ali da je Maktouf – čiji je predmet “prvi stigao na Europski sud” jedini kojem kazna nije smanjena u obnovljenom postupku.

– Naš obnovljeni postupak bio je samo formalan. Očekivao sam da ćemo moći izvesti dokaze o olakšavajućim okolnostima. Željeli smo saslušati oštećenog koji bi trebao ispričati kako ga je Maktouf spasio nakon nekoliko dana, zatim pokazati kako se Maktouf ponašao tijekom suđenja i nakon izdržavanja kazne – rekao je Lozo.

Prema riječima branitelja, Maktouf je tijekom rata “samo imao lošu sreću da je pričao arapski, pa je mogao da komunicira sa stranim borcima koji su došli u BiH”.

Nakon odsluženja zatvorske kazne, Maktoufu je oduzeto državljanstvo BiH i napustio je zemlju, a trenutno živi u Maleziji. Dozvoljeno mu je da boravi u BiH kako bi prisustvovao obnovljenom postupku.

Branilac Lozo je kazao da Maktouf ne želi smanjenje kazne kako bi tužio BiH zbog vremena provedenog u pritvoru, već kako bi s vremenom mogao biti izbrisan “iz evidencije”, te ponovno zatražiti ulazak u BiH, gdje bi boravio s porodicom.

Tužiteljica Slavica Terzić zatražila je da se odbije žalba Maktoufovog advokata, istaknuvši da “petogodišnja kazna odgovara stupnju odgovornosti optuženog”.

Apelacijsko vijeće će odluku donijeti naknadno, javlja FENA.