Zastupnik Bošnjak-Matić upozorio na moguće manipulacije i nepravilnosti oko zemljišta u Kruščici i Bobašima

Zastupnik u Saboru Srednjobosanske županije Mario Bošnjak Matić (HDZ BIH) iz Viteza uputio je inicijativu Ministarstvu, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽSB, za poništenje Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada, a radi se o dvjema parcelama koje se nalaze u mjestu Kruščica općina Vitez, te su fizički odvojene.

Jedna od tih parcela veličine 12 779m2 u naselja Kruščica,kp.br.168, P.1. br.178 K.O Kruščica , nalazi se u neposrednoj blizini bazena za opskrbu pitkom vodom, te opskrbljuje  oko 50 kućanstva.

„Smatram da je nedopustivo da se vrši bilo kakva nasada na tom zemljištu, jer bilo što da se zasadi tretira se određenim kemijskim sredstvima, te postoji potencijalna opasnost od zagađenja i trovanja pitke vode spomenutog bazena. Mještani navedenog naselja također su izrazili  zabrinutost i neslaganje s takvim javnim pozivom. Obavješteni su i općina Vitez te Vitkom Vitez”, kazao je Bošnjak-Matić.

Druga parcela nalazi se u zaseoku Bobaši. U Javnom pozivu se daje u zakup 3000 m2 zemljišta, dok navedena parcela obuhvaća cca 35 000m2, i predstavlja samo dio te velike parcele.

„Upravo je to problematika, što nije navedeno, koja točna lokacija zemljišta se daje u zakup, tj, nije precizirano koji dio obuhvaća tih 3000m2, te kao takav nejasan i nepreciziran Javni poziv ostavlja mogućnost raznim vrstama manipulacija, što može dovesti u nejednak položaj podnositelje ponuda“, naveo je Bošnjak-Matić.

Naveo je još jednu nepravilnost u samom Javnom pozivu, a odnosi se na dostavljanje bankovne garancije samih dostavljača ponuda prilikom prijave na Javni poziv.

U Pravilniku o uvjetima i načinu davanja šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti (Sl.novine SBK/KSB br. 10/14, 12/15 i 7/16),  u čl.4 st.3.  propisano je “prije sklapanja ugovora o zakupu najpovoljniji ponuđač dužan je dostaviti dokaz o osiguranim financijskim sredstvima (bankovna garancija)  za plaćanje zakupnine za period važenja ugovora”, dok je u Javnom pozivu objavljenom u Službenim novinama SBK/KSB br.01/17 kao uvjet za dostavljanje ponude navedeno da se dostavi uz ostalu dokumentaciju i “bankovna garancija”, ne znajući da li će podnositelj ponude biti i izabran kao najbolji, odnosno ne zna hoće li uopće doći do potpisivanja navedenog ugovora s ovim Ministarstvom.

„Kako je navedena parcela od 3000m2 već bila problem uzurpacije šumskog zemljišta, mještani navode da na istoj parceli već postoji ilegalni nasadi, dakle uzurpacija. Smatramo da je najbolje rješenje poništiti Javni poziv i sve vratiti na prethodno stanje“, zaključio je Bošnjak-Matić u svojoj inicijativi.

Bošnjak-Matić je ukazao na problem u glasilu Zavoda za zapošljavanje ŽSB te uputio pitanje ovoj instituciji: „Zašto se u Glasilu, službe za zapošljavanje KSB objavljuju netočni podaci za općinu Vitez?“, a prema Ministarstvu pravosuđa pokrenuo je i inicijativa za izmjenu i dopunu kaznenog zakona FBiH, a tiče se proširenja pravne zaštite i na prosvjetne djelatnike u slučaju svih oblika napada i izazivanja osjećaja ugroženosti.

Prethodni članakOpćinsko vijeće Vitez usvojilo Nacrt proračuna za 2017. godinu
Sljedeći članakJavna rasprava o Nacrtu proračuna općine Vitez traje do 20. veljače