Zaposleno 36 novih policijskih službenika u MUP KSB

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna kontinuirano provodi aktivnosti na prijemu novih policijskih službenika, sukladno važećim zakonskim propisima i procedurama, a sve u cilju popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

Na taj način se osiguravaju preduvjeti za održavanje stanja sigurnosti na našem području na zadovoljavajućoj razini, ali i mogućnosti za njegovo poboljšanje.Sukladno tome, jučer su, u bazi Postrojbe za specijalističku podršku MUP-a, koja se nalazi u Slimenima, općina Travnik, 36 kadeta, koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku za čin „policajac“ na Policijskoj akademiji u Sarajevu, položili svečanu prisegu i potpisali ugovore o radu.

Svečanoj ceremoniji nazočili su ministar MUP-a KSB, Feliks Vidović i policijski komesar Uprave policije, Faik Adilović, koji su čestitali policijskim službenicima.