Započinju pojačane kontrole obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH

Uprava za neizravno oporezivanje će od 15. svibnja 2019. godine krenuti u pojačane kontrole obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH.

Iz toga razloga su pozvali sve poreske obveznike koji se bave pružanjem usluga hrane i pića da još jednom sami prekontroliraju svoje prethodno predane PDV prijave i jesu li su prijavili sav ostvaren promet i pravilno obračunali svoju PDV obvezu. Ukoliko otkriju neke greške iz UNO-a su ih pozvali da sami podnesu izmijenjene PDV prijave, kako bi u potpunosti ispunili svoju zakonsku obvezu i na taj način izbjegli kazne u procesu kontrola.

Razlozi za pojačane kontrole kod obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH su analize koje je uradila UNO, gdje su se pokazale određene nelogičnosti. Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića je jedna od značajnih privrednih grana u BiH promatrajući s aspekta broja obveznika koji se bave ovom djelatnošću. U sustavu PDV-a u BiH je ukupno 2134 registrirana poreska obveznika iz oblasti 56: djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, što čini 4,64% od ukupnog broja registriranih poreskih obveznika koji su podnosili PDV prijave u 2018. godini.

Nasuprot tome, analizirajući ovu oblast iz kuta prijavljenog prometa u PDV prijavama, utvrđeno je da predmetna djelatnost ima veoma nisko sudjelovanje u ukupnom prijavljenom prometu, od svega 0,57%. Također, stavljanjem u odnos broja registriranih obveznika za PDV i prijavljenog prometa dobiva se izrazito negativan koeficijent korelacije koji determinira najmanji promet po obvezniku upravo u ovoj djelatnosti.

Provedene analize, podaci trećih strana, povijesni podaci, saznanja iz eksternih izvora, kao i emprijska građa drugih poreskih administracija ukazuju na širok dijapazon mogućih poreskih prijevara. Rizici koji se ističu u ovom području su: izbjegavanje registracije za PDV, neprijavljivanje prometa, dominantno sudjelovanje gotovinskih tokova, manipulacije vezane za odbitak ulaznog poreza, nezakonita proizvodnja i promet akciznih proizvoda itd.

UNO stoji na raspolaganju svim obveznicima, pa tako i obveznicima koji se bave ugostitetljstvom, za bilo kakvo objašnjenje ukoliko nisu sigurni kako pravilno popuniti svoje nove ili izmijenjene prijave. Za svaku informaciju mogu se obratiti UNO putem info mail adrese: info@uino.gov.ba ili putem telefona: 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-182, priopćeno je iz UNO BiH.