Započinje uklanjanje objekata s ‘Buvlje pijace’

Općina Travnik danas je uputila posljednji poziv vlasnicima objekata armirano-betonske konstrukcije, koji se nalaze na lokalitetu Meljanac u Travniku, da je Služba za inspekcijski nadzor Općine Travnik okončala sve aktivnosti vezane uz uklanjanje tih objekata.

Sukladno tomu, ovoga mjeseca započinje postupak njihova uklanjanja radi privođenja toga lokaliteta konačnoj namjeni.

Ako vlasnici sami ne uklone te objekte, oni će o njihovu trošku biti deponirani na lokaciji u naselju Slimena, priopćeno je iz Općine Tavnik.