Započeo projekt deminiranja lokaliteta “Kasarna Slimena”

U sklopu aktivnosti na osiguranju sredstava za realizaciju projekata i programa deminiranja, Općina Travnik je u suradnji s Centrom za uklanjanje mina BIH i Regionalnim uredom BH MAC-a dogovorila način deminiranja lokaliteta “Kasarna Slimena“, priopćeno je danas iz Općine Travnik.

Projekt deminiranja je službeno započeo u utorak, 9. rujna, a načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić, u četvrtak će, 11. rujna, u 9 sati primiti u svom kabinetu ravnateljicu organizacije “Dok-Ing Deminiranje” koja izvodi radove na deminiranju, potvrđeno je Feni.

Financiranje ovog projekta vrši se iz sredstava Europske unije upravo zbog njegovog značaja, kako za sigurnost okolnog stanovništva, tako i za gospodarski razvoj s obzirom na to da se na ovom lokalitetu planira pokretanje određenih gospodarskih aktivnosti.

“Ovo je veoma značajna aktivnost, jer je preduvjet za planiranje razvoja, zbog čega je i Vlada Federacije BIH svojom odlukom Kasarnu Slimena dala na korištenje i upravljanje Općini Travnik, kao neperspektivnu, vojnu imovinu. Planiranje uporabne vrijednosti ovog lokaliteta u pravcu gospodarskog razvoja Općine bit će predmet odlučivanja u narednom periodu”, kazao je Feni načelnik Hadžiemrić.