Započeo postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Busovača

Sukladno odluci o javnim priznanjima Općine Busovača, Ocjenjivački sud, kao radno tijelo Općinskog vijeća, pokrenuo je postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja u povodu Dana općine Busovača.  

U priznanja koja se mogu dodijeliti u 2012. godini spadaju “Zlatna plaketa općine Busovača”, dodjeljuju se najviše tri, te “Srebrna plaketa općine Busovača”, dodjeljuje ih se najviše pet.

“Zlatna plaketa općine Busovača” dodjeljuje se u obliku diplome uz novčani iznos čiju visinu utvrđuje Općinski načelnik. Novčani iznos ne dodjeljuje se profitnim organizacijama.

Javna priznanja općine Busovača mogu se iznimno dodijeliti pojedincima posthumno, a pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani Busovače, udruge građana iz Busovače, članovi Općinskog vijeća Busovača, radna tijela Vijeća, Općinski načelnik, tijela mjesnih zajednica općine Busovača, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska društva i drugi pravni subjekti sa sjedištem na području općine Busovača.