Zamolba građanima da selektiraju otpad

Krajem 2014. godine općina Vitez i JKP ”Vitkom” Vitez zaključili su s EKOPAK-om (Društvo za postupanje s ambalažnim otpadom Sarajevo) Ugovor o poslovnoj suradnji na razvoju Projekta ”Uspostava i razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Vitez”.

Na ovaj način općina Vitez se svrstava među prve općine koje su pristupile uspostavi novog načina postupanja s ambalažnim otpadom i stječe imidž moderne općine.

Stoga se u okviru realizacije navedenog projekta Obavještavaju građani da su u užem gradskom području postavljeni donirani kontejneri – žuti, zeleni i plavi za selektiranje komunalnog otpada na deset lokacija (eko-otoka).

Na svakom kontejneru je napisano za koju vrstu otpada je namjenjen i sa posebnom napomenom da su poklopci zaključani radi sprečavanja odlaganja otpada mimo propisane namjene kontejnera.

Mole se građani da daju podršku navedenom Projektu i da se uključe u selektiranje komunalnog otpada na način da postavljene kontejnere koriste isključivo prema namjeni svakog kotejnera i da na taj način prihvate novi suvremeni način postupanja s otpadom i daju doprinos stvaranju nove kulture življenja i zaštite životne okoline na zadovoljstvo i korist svih stanovnika Viteza.