Zakazana V. sjednica OV Vitez

Sjednica će se održati dana 28.7.2021.godine (srijeda) s početkom  u  9,00  sati u dvorani Općinskoga vijeća Vitez.

Za sjednicu je predložen slijedeći:      

DNEVNI RED

 1. Izvješće o izvršenju Proračuna i utrošku proračunske rezerve općine Vitez za 2020.godinu;
 2. Izvješće o izvršenju Proračuna i utrošku proračunske rezerve općine Vitez za razdoblje od 01.01.-31.03.2021.godine;
 3. Dokument okvirnog Proračuna općine Vitez za razdoblje 2022-2024.godina;
 4. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća;
 5. Informacija o relizaciji Strategije razvitka općine Vitez za razdoblje 2014-2020.godine;
 6. Informacija o postupanju po osnovu Rješenja o naplati porezne obveze JKP “Vitkom” d.o.o Vitez;
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju Etičkog vijeća časti;
 8. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana povjerenstva za davanje stručne ocjene;
 9. Lista stručnih osoba za  promjenljive članove povjerenstva za koncesije;
 10. Prijedlog programa  utroška sredstava  za podršku gospodarstvu na općini Vitez za 2021.godinu;
 11. Prijedlog programa  utroška sredstava  za podršku poljoprivredi na općini Vitez za 2021.godinu;
 12. Prijedlog odluke o prijenosu na upravljanje i korištenje  novoizgrađenog vodovodnog sustava u naselju Gornji Ahmići, općina Vitez;
 13. Izvješće o radu J.U. „Dječji vrtić“ Vitez za 2020.godinu sa prijedlogom financijskog plana za 2021.godinu;
 14. Izvješće o radu Općinske organizacije Crvenog križa Vitez za 2020.godinu;
 15. Izvješće o radu JU Gradska knjižnica/biblioteka „Vitez“ za 2020.godinu;
 16. Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Vitez za 2020.godinu;
 17. Prijedlog odluke  o uvrđivanju osnovice za izračunavanje visine naknade iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog građevnog zemljišta -rente;
 18. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za proširenje groblja i parking prostora “Kraljevica“ u naseljenom mjestu V.Mošunj;
 19. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva čl. 61. ZGZ; (Sejid Suljić i Esma Hodžić Suljić);
 20. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva čl. 61. ZGZ; (Vehab Hercegovac);
 21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti MZ-i Dubravica;
 22. Prijedlog odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog građevnog  zemljišta PC 96-2;
 23. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Fis d.o.o Vitez);
 24. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Vujević d.o.o Vitez);
 25. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Ganik i.d.a d.o.o Vitez );
 26. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Anto i Dragan Matić);
 27. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Filip Baškarad);
 28. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Frizerland d.o.o Vitez);
 29. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Ovnak d.o.o Vitez);
 30. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Ivo Grebenar).