Zakazana 84. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Economic

84. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna zakazana je za četvrtak, 12 . 04. 2018. godine, u 09:00 sati, te predložen sljedeći dnevni red:

- REKLAMA -

1. Zapisnik sa 83. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade Kantona

2. Prijedlog odluke o usvajanju programa i kriterija korištenja sredstava za organiziranje sajmova, izložbi i edukacija – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

3. Prijedlog odluke o usvajanju programa i kriterija korištenja sredstava za pomoć poljoprivrednim proizvođačima – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

4. Prijedlog odluke o usvajanju programa i kriterija korištenja sredstava za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

5. Prijedlog odluke o usvajanju programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zdravstvene zaštite bilja- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu Paljike- Hum II, općina Vitez – Ministarstvo gospodarstva

7. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo i stipendiranje studenata – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

8. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za prijevoz učenika osnovnih škola za I. i II. mjesec školske 2017./2018. godine – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalije Proračuna za 2018. godinu, za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za sklapanje ugovora o djelu za upražnjeno radno mjesto – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće zalihe Proračuna za potporu liječenja Mustafe Kovačevića – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

13. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Proračuna između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva financija – Ministarstvo financija

14. Prijedlog odluke o izmjeni Plana središnje javne nabave za 2018. godinu – Ured za javne nabave
15. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave tonera i tinte za tonere – Ured za javne nabave
a) Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabave

16. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge banjsko-klimatskog liječenja – Uprava za branitelj

17. Suglasnost za prijem državnog službenika u Općinskome sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

18. Suglasnost Općinskome sudu u Jajcu za nabavu računarske opreme – Ministarstvo pravosuđa i uprave

19. Suglasnost Kantonalnom sudu u Novome Travniku za nabavu računarske opreme – Ministarstvo pravosuđa i uprave

Akcijski katalog