Zahtjevi članova UDiTB FBiH na mirnim prosvjedima

U susret prosvjedima koji će biti održani sutra, (srijeda 30.10. 2019), u 12,00 sati ispred KCUS za portal Vitez.info je potvrđeno kako će se zbog teške situacije kada je u pitanju dijaliza i transplantacija u BiH puno pacijenta isključiti s dijalize sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Zahtjeve prenosimo u cijelosti

TRAŽIMO! HITNO! TEMATSKU- IZVANREDNU SJEDNICU VLADE –ROK 24 sata, sa samo jednom točkom dnevnog reda, DIJALIZA I TRANSPLANTACIJA U F BIH.

TRAŽIMO OD VLADE F BiH:

  1. Da NAREDI Kliničkom centar Univerziteta u Sarajevu da obnovi rad na transplantaciji organa !
    Da NAREDI UKC Tuzla povećanje broj transplantacija!
    Da sa ravnateljem kliničkog centar u Mostaru sagleda mogućnost eksplantacije i transplantacije organa.
    Za sprovođenje ovog zahtjeva odgovorni su Vlada F BiH, Ministarstvo zdravstva F BiH, i direktori kliničkih centara! Imenom i prezimenom! Rok 60 dana!

2.Tražimo od direktora/menadžera kliničkih centara,kao i direktora drugih bolnica u kojima su imenovani transplantacijsko-eksplantacijski koordinatori, da narede istim da predano i ozbiljno rade svoj posao.
Ukoliko se to ne desi zahtijevamo smjenu Federalnog ministra zdravstva, direktora/menadžera kliničkih centara i svih koordinatora za transplantaciju organa u F BiH. Rok 60 dana!

3.Hoćemo poboljšanje uvjeta na hemodijalizama i zamjenu svih dotrajalih aparata u svim dijaliznim centrima u F BiH.
Tražimo da Vlada F BiH izvršiti pritisak na osnivače dijaliznih centara i pomogne oko zanavljanja aparata na dijalizi od kojih 75 % ne zadovoljavaju kriterije za upotrebu, te povećati broj stručnog kadra u HD centrima.
Za ovaj zahtjev odrediti odgovorne osobe: IMENA I PREZIMENA! Rok 60 dana!

4.Tražimo od Vlade F BiH i Federalnog ministarstva zdravstva
Povećanje količine lijekova sa esencijalne liste ( RENVELA; ZEMPLAR ) za dijalizne pacijente, te uvrštavanje na esencijalnu listu lijeka MIMPARA.
Tražimo da se kod javnih nabavki ne mijenja imunosupresivna terapija transplantiranim pacijentima kod kojih se prema dotadašnjim nalazima pokazala kao odgovarajuća.
Ako je potrebno, izmijeniti Zakon o javnim nabavkama kada je imunosupresivna terapija u pitanju
“, zahtjevi su Odbora za organizaciju prosvjeda i UDiTB F BiH.