Za transfere pripadnicima braniteljskih populacija 3.730.000 KM

Vlada FBiH u četvrtak je usvojila osam programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata, u ukupnom iznosu od 3.730.000 KM. Jednim od usvojenih programa je za pomoć u liječenju boraca – branitelja planirano 1.500.000 KM.

Sredstva će biti odobravana u skladu s odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji za demobilizirane branitelje za vlastito liječenje i članove uže obitelji demobiliziranih branitelja, obitelji poginulih branitelja, obitelji umrlih ratnih vojnih invalida, obitelji umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i obitelji umrlih demobiliziranih branitelja. Pod članom uže obitelji se smatraju se roditelji, bračni partner i djeca. Kako su izvijestili iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, program koji se odnosi na tekući transfer neprofitnim organizacijama vrijedan je 390.000 KM, a njegov cilj je pružanje potpore i financijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije Sarajevo sa 273.000 KM i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar sa 117.000 KM.

Od ovih iznosa je 90 posto namijenjeno za pružanje pravne pomoći  pripadnicima braniteljske populacije, a deset posto za sufinanciranje tekućih troškova Fondacije i Zaklade. Programom, u ukupnom iznosu od 180.000 KM, omogućeni su transferi Savezu logoraša BiH u iznosu od 80.000 KM, Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH od 40.000 KM, te 60.000 KM za IDA – istraživačko-dokumentacijske aktivnosti i zaštitu žrtava svjedoka genocida. Izuzetno, za člana obitelji koje je odlukom nadležnog organa proglašen nesposobnim za privređivanje podnositelj zahtjeva može ostvariti pravo na novčanu pomoć za plaćanje troškova njegovog liječenja neovisno je li član obitelji živi u zajedničkom domaćinstvu s podnositeljem zahtjeva. Sredstva od 800.000 maraka planirana su kroz transfer za pomoć u sufinanciranju troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija. Ona će biti odobravana u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branitelja  i članova njihovih obitelji za članove uže obitelji demobiliziranog branitelja s kojim je umrli demobilizirani branitelj živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti.

Također će biti odobravan za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, odnosno ratne vojne invalide, članove uže porodice šehida i poginulih branitelja, dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove njihovih obitelji, demobilizirane branitelje za slučaj smrti članova njihove uže obitelji. Transfer za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, uređenja mezarja i groblja iznosi 100.000 KM. Pravo prijave na korištenje ovih sredstava mogu ostvariti udruženja koja okupljaju braniteljsku populaciju, institucije i vjerske zajednice, s razrađenim programima usmjerenim na realizaciju ciljeva proizašlih iz namjene ovih sredstava. Program namijenjen Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljsku populaciju iznosi 200.000 KM, dok je za tekući transfer neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma planiran je iznos od 200.000 KM.

Osmi danas usvojeni program odnosi se na transfer udrugama proisteklim iz posljednjeg obrambeno oslobodilačkog/domovinskog rata, a njegov iznos je 360.000 KM. Od ovoga se 290.000 KM raspoređuje za sufinanciranje programa rada udruženja/saveza registriranih na federalnoj ili na razini BiH, a koji okupljaju najmanje 60 posto svojih članica registriranih na razini kantona s istim baznim nazivom saveza uz dodatak naziva kantona u kojem su registrirani. Preostalih 70.000 KM su interventna sredstva za potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni javnim pozivom.