Za srijedu zakazana VIII. sjednica OV Vitez

Osma sjednica Općinskog vijeća održat će se u srijedu, 1.12.2021. godine, s početkom u  10,00 sati, u  dvorani Općinskoga vijeća Vitez.

DNEVNI RED

1. Izvršenje Proračuna općine Vitez za razdoblje od 1.1.-30.9.2021. godine;

2. Rebalans II Proračuna općine Vitez za 2021. godinu;

3.Prijedlog oduke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta JU „Dječji vrtić“ Vitez;

4.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem

    ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta JU „Dječji vrtić” Vitez;

5. Plan i program rada JU “Dječji vrtić”  Vitez za pedagošku 2021./2022. godinu;

6. Izvješće o radu JU Dom zdravlja Vitez za 2020. godinu i Plan rada JU Dom zdravlja Vitez za

    2021. godinu;

7. Izvješće o stanju rješavanja upravnih predmeta u upravnom postupku općinskih službi za upravu za 2020. godinu;

8. Informacija o godišnjem obračunu JKP ”Vitkom” d.o.o Vitez za 2020. godinu;

9. Informacija o stanju gospodarstva na području općine Vitez;

10. Prijedlog odluke o postupanjima u postupcima ostvarivanja prava na poticaj za poljoprivredu i gospodarstvo na području općine Vitez;

11.Informacija o postupanju iz nadležnosti Etičkog vijeća časti.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,

Hidajet  Sivro