Za razvoj turizma u BiH 20 miliona dolara

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenula je novi petogodišnji projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini, vrijedan 20 miliona američkih dolara, koji će zemlju pripremiti za put prema turističkoj destinaciji svjetske klase u postpandemijskom dobu.

Ekonomski pokretač

USAID-ov Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini (USAID Turizam) pomoći će jačanju ekonomije kroz unapređenje poslovnog okruženja, jačanje kvaliteta turističkih usluga, povećanje pristupa finansiranju za turistički sektor, te snažnijem marketingu zemlje prema međunarodnim turističkim tržištima. USAID Turizam bit će implementiran u partnerstvu s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, te Ministarstvom trgovine i turizma RS-a.
– Trebamo težiti maksimiziranju potencijala turističke industrije kako bismo stvorili nova radna mjesta i dali značajan i održiv doprinos ekonomskom razvoju. Nastavit ćemo stvarati mogućnosti za ostvarivanje prihoda za građane BiH, posebno u ruralnim područjima, i štititi prirodno i kulturno naslijeđe BiH, kazao je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Eric G. Nelson u uvodnom govoru ovog dvodnevnog događaja, koji je počeo jučer.

USAID Turizam će potaknuti više od 40 miliona dolara privatnih investicija te stvoriti više od 3.000 novih radnih mjesta
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac je naglasio da je turizam ekonomski pokretač s potencijalom za razvoj ruralnih područja BiH.
– U trenutnoj krizi moramo prepoznati priliku i uz pomoć međunarodnih partnera stvoriti veće i sveobuhvatnije izglede za promociju turističkog potencijala zemlje među putnicima i investitorima, kazao je Košarac.
Edita Đapo, ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, istakla je kako očekuje da će se i uz ovaj projekt poboljšati pozicija naše zemlje na ljestvici Svjetskog ekonomskog foruma, ali i na svjetskoj turističkoj mapi.

Prirodne ljepote

USAID Turizam pokrenut je s ciljem podsticaja dalekosežnog ekonomskog razvoja potaknutog turizmom, koji će biti ostvaren korištenjem bogatog kulturnog naslijeđa i prirodnih ljepota BiH. Projekt će podržati oporavak turističke industrije u BiH od negativnih utjecaja pandemije Covid-19.