Za potporu zapošljavanju u Federaciji BiH stiže gotovo 50 milijuna KM

Nakon što je Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), za drugi projekt podrške zapošljavanju (ESP2) ispunjeni su svi formalni uvjeti za početak provedbe projekta u FBiH.

Svjetska banka, ohrabrena uspjehom prethodnog projekta podrške zapošljavanju (ESP), odlučila je dodatno podržati aktivnosti zapošljavanja ciljanih skupina registriranih tražitelja posla u formalnom sektoru kroz ESP2. Cilj je povećanje zapošljavanja u formalnom privatnom sektoru među ciljnim skupinama registriranih osoba koje traže posao putem financiranja aktivnih programa tržišta rada, jačanja posredovanja u zapošljavanju i praćenja i evaluacije usluga zapošljavanja u javnom sektoru – navodi se u priopćenju Ministarstva rada i socijalne politike.

Dodaje se da drugi projekt podrške zapošljavanju u FBiH predviđa dvije ključne komponente. To su tehnička podrška na projektu i povećavanje zapošljavanja putem aktivnih mjera tržišta rada, za što je planirano 24,675.000 eura, odnosno 48,260.000 KM. – Projektne aktivnosti u FBiH uključuju podršku javnim službama za zapošljavanje u implementaciji aktivnih programa tržišta rada i unaprjeđenju pružanja usluga tražiteljima posla, zatim unaprjeđenje funkcije posredovanja i monitoringa tržišta rada, kao i revidiranje dizajna ALMP na osnovi monitoringa i evaluacije utjecaja.

Također, tu su i aktivnosti unaprjeđenja kapaciteta i učinkovitosti javnih službi za zapošljavanje, razvoj i pilot-testiranje novih mjera za podršku zapošljavanja te analitički rad fokusiran na unaprjeđenje profiliranja žena na margini tržišta rada, objašnjeno je između ostaloga.