Za plinofikaciju SBŽ-a i Južnu interkonekciju BiH i RH osigurano gotovo 48 milijuna KM

Vlada Federacije BiH nedavno je usvojila izvješće o provedbi projekata po programu javnih investicija u sektoru energije zaključno s 31. prosinca prošle godine. U posjedu smo izvješća i donosimo detalje o kojim energetskim projektima je riječ, kolike su vrijednosti, što je planirano i kako će teći realizacija. U izvješću se napominje kako se svi navedeni projekti gospodarskih društava u sektoru energije provode u okviru programa javnih investicija Federacije BiH pod naznakom “projekti u realiziranju”. Projekti su podijeljeni u tri skupine, a u izvješću se na samom kraju navode i dva projekta tvrtke BH-Gas d.o.o., i to plinofikacija SBŽ-a i projekt “Južna interkonekcija BiH i Hrvatska”. Analizirali smo projekte u sektoru opskrbe prirodnim plinom. Ta dva projekata vrijedna su skupa 47,785.467 KM, piše Večernji list BiH. 

Ekspanzija tržišta

Projekt plinofikacije SBŽ-a, vrijedan 44,7 milijuna KM, u funkciji je daljnje ekspanzije tržišta prirodnog plina priključenjem na postojeći sustav u mjestu Perin Han kod Zenice.

Služi za zadovoljenje ukupnih potreba prirodnog plina u prostornom obuhvatu SBŽ-a, pa i šire, s mogućnošću konekcije s planiranim plinovodima Zenica – Brod (Sjeverna interkonekcija BiH i Hrvatska) i Novi Travnik – Posušje – Zagvozd (Južna interkonekcija BiH i Hrvatska), kao i s planiranim plinovodom u Unsko-sanskoj županiji (Zapadna interkonekcija BiH i Hrvatska). Prva faza projekta obuhvaća plinovod Zenica – Travnik, dužine oko 40 km i promjera DN 400, uključujući odvojke za Busovaču i Novi Travnik dužine oko 6,4 km i promjera DN 200. Procijenjena maksimalna potrošnja za prvu fazu je 80 milijuna m3/god. Od sredstava kredita Europske banka za obnovu i razvoj osigurana su 33,2, iz vlastitih sredstava BH-Gas d.o.o. 10,8 te iz grant sredstava 0,6 milijuna KM. Kad je riječ o projektu “Južna interkonekcija BiH i Hrvatska” u vrijednosti od 3,07 milijuna KM, urađena je studija izvodivosti koja obuhvaća CBA, ESIA i idejni projekt. Ona je nužna za izgradnju transportnog plinovoda Zagvozd (RH) – Posušje (BiH) – Novi Travnik dužine 114 km s odvojkom za Mostar dužine 48 km.

Integralna plinska mreža

Projekt se nastavlja na plinovod Zenica – Travnik, broj FBiH – BHG – 1, ID 38770, te plinovod Brod – Zenica koji su svi uvršteni u SPP razvoja energetskoga sektora FBiH te Okvirnu energetsku strategiju BiH do 2035. Projekt je na PMI 2018. listi projekata od uzajamnog interesa zemalja Energetske zajednice JIE i na ENTSOG TYNDP 2018. Kandidiran je za 4. PCI listu od interesa za EU. Vlada FBiH je na sjednici od 15. lipnja 2017. godine donijela zaključak V. broj 853/2017 kojim je projekt “Južna interkonekcija BiH i Hrvatska” proglasila projektom od strateškog značaja za Federaciju BiH, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i BH-Gas zaduženi su intenzivirati te nastaviti aktivnosti na njegovu realiziranju. Zaključkom Vlade FBiH V. broj 1242/2018 od 25. listopada 2018. godine BH-Gas zadužen je intenzivirati aktivnosti u cilju osiguranja kreditnih aranžmana radi realiziranja izgradnje plinovoda. Vezano uz ovaj projekt, važno je istaknuti kako je do 31. prosinca 2020. realizirano 514.506 KM. Europska komisija će iz granta osigurati 0,27 milijuna, USAID također grantom 0,8, a EU čak 2,95 milijuna KM. BH-Gas će u ovom plinskom projektu sudjelovati s vlastitim sredstvima u iznosu od 0,1 milijun KM. Projekt predstavlja dio EnC plinskoga prstena, daje mogućnost povezivanja s već integriranom plinskom mrežom EU-a i tranzita plina kroz BiH na pravcu jug – sjever i obratno. Povezivanjem na Južni plinski koridor te pristupom skladišnim kapacitetima u okruženju te planiranom LNG terminalu, osiguralo bi se diversificiranje izvora i značajno povećanje sigurnosti opskrbe FBiH odnosno BiH prirodnim plinom.

Prethodni članakOdluka Vlade FBiH: Policijski sat pomjeren od 23 sata
Sljedeći članakZa bolnice u Federaciji 60 milijuna KM