Za liječenje branitelja u 2019. godini 1,5 milijuna KM

Federalna vlada usvojila je danas na sjednici Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata s kriterijima raspodjele s pozicije „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju branitelja“, utvrđenih proračunom FBiH za 2019. godinu u iznosu od 1.500.000 KM.

Ta sredstva bit će raspodjeljivana putem jednokratne novčane pomoći na osnovu javnog poziva koji raspisuje federalni ministar za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata koji će biti objavljen u dnevnim novinama i web stranici Federalnog ministarstva. Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su težina i priroda bolesti, visina sredstava potrebna za pojedinačno liječenje i hitnost slučaja, a posebne kriterije za raspodjelu donosi federalni ministar. Pravo sudjelovanja za pomoć u liječenju imaju fizičke osobe koje pripadaju kategoriji braniteljskih populacija ratni vojni invalidi i članovi njihove uže obitelji, članovi obitelji poginulih branitelja, razvojačeni branitelji i članovi njihove uže obitelji).

Usvojen je i Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer za sufinanciranje troškova pokopa pripadnika braniteljskih populacija“, utvrđenih u proračunu FBiH za 2019. godinu u iznosu od 400.000 KM. Pravo na pomoć u sufinanciranju troškova pokopa pripadnika braniteljskih populacija imaju sve fizičke osobe koje pripadaju kategoriji braniteljskih populacija (ratni vojni invalidi i članovi njihove uže obitelji, članovi uže obitelji poginulih branitelja, razvojačeni branitelji i članovi njihove uže obitelji).

Cilj tog programa je pomoć u sufinanciranju ovih troškova u slučajevima kada nije ostvarena pomoć po istoj osnovi od drugog državnog organa ili institucije ili pravne osobe. Sredstva će biti dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih proračunskih sredstava tijekom godine, a na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih tijekom 2019. godine u skladu sa javnim pozivom, priopćeno je iz Vlade FBiH.

vecernji.ba