Za liječenje branitelja 500.000, a pokope 200.000 KM više nego lani

Vlada Federacije BiH je na održanoj sjednici, među ostalim, donijela odluke o usvajanju osam programa utroška sredstava u okviru tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama namijenjenih braniteljskoj populaciji u ukupnom iznosu od 4,440.000 KM, utvrđenih proračunom FBiH za 2023. Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata, piše Večernji list BiH.

U ovogodišnjem proračunu, u odnosu na prethodnu godinu, povećana su sredstva za dva transfera u ukupnom iznosu od 700.000 KM. Transfer za pomoć u liječenju braniteljskih kategorija uvećan za 500.000 KM, a sredstva za sufinanciranje troškova pokopa za 200.000 KM.

Za liječenje 2 milijuna KM

Kako su naveli iz Vlade, iznos od dva milijuna KM planiran je u sklopu transfera pomoći u liječenju branitelja. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, po ovom programu, za vlastito liječenje ili liječenje drugog člana uže obitelji ostvaruje se podnošenjem prijave s relevantnom dokumentacijom po osnovi javnog poziva koji raspisuje Federalno ministarstvo.

Transfer za sufinanciranje troškova pokopa pripadnika braniteljske populacije planiran je u iznosu od milijun maraka. Ta će se sredstva dodjeljivati na osnovi pojedinačnih zahtjeva podnesenih tijekom 2023. u skladu s javnim pozivom koji će sadržavati opće i posebne kriterije, kao i popis potrebne dokumentacije koja se prilaže, nužne prilikom odlučivanja o pravu na pomoć.

Pravo sudjelovanja u programu za pomoć u sufinanciranju troškova pokopa pripadnika braniteljske populacije imaju sve fizičke osobe koje pripadaju kategoriji te populacije. Jednokratna pomoć u sufinanciranju troškova pokopa pripadnika braniteljske populacije dodjeljivat će se u iznosu od 400 KM.

Tekući transfer neprofitnim organizacijama planiran je u iznosu od 390.000 KM. Cilj tog programa je pružanje potpore i financijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Sarajevo (273.000 KM) i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar (117.000 KM).

Sredstva i kriteriji raspodjele planirani su i u sklopu transfera namijenjenog za udruge proistekle iz Domovinskog rata u iznosu od 360.000 KM. U sklopu programa potpore Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljsku populaciju planirana su sredstva u iznosu od 200.000 KM. Transfer za obilježavanje značajnih datuma planiran je u iznosu od 200.000 KM.

Udrugama logoraša 130.000

Kako se navodi u priopćenju, odobrena su i sredstava te utvrđeni kriteriji raspodjele u sklopu transfera Savezu logoraša BiH (90.000 KM), Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH (40.000 KM) te IDA – istraživačko-dokumentacijske aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida (60.000 KM).

Za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, uređenje grobalja planirano je 100.000 maraka. Vlada je usvojila i tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera u ukupnom iznosu od 8,113.910 konvertibilnih maraka.