“Womennet: Konzultacije o diskriminaciji i društvenoj isključenosti žena” u Franšiznom centru u Vitezu

Udruženje “Žene ženama” u partnerstvu s udruženjem “Žena Trnova” provode projekt “Womennet: Konzultacije o diskriminaciji i društvenoj isključenosti žena” u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH(CPCD).Projekt se provodi uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj(USAID) i Britanske ambasade u BiH s namjerom da se uspostavi bosanskohercegovačka baza o konzultacijama za eliminaciju i društvene isključivosti žena.

Jedno od osnovnih pitanja kojima se projekt bavi je stvaranje jake među-profesionalne suradnje na više razina(vladine institucije, nevladine organizacije i multi-sektorske mreže, poslovni sektor, akademska scena, mediji i građani), između žena i muškarca koji/e imaju dugogodišnje iskustvo (osobno ili/i profesionalno) kada su u pitanju diskriminacija i društvena isključenost žena.

Područje među-profesionalne suradnje još uvijek nije dovoljno iskorišteno kada govorimo o stvaranju društvenih veza između svih zainteresiranih subjekata (organizacija i ljudi) ali i načina njihove suradnje bilo da se radi o identifikaciji postojećeg stanja ili prepoznavanju i imenovanju problema sa kojima se žene susreću svakodnevno u privatnom i javnom životu.

U tu svrhu, Udruženje “Žene Ženama” i “Žena Trnova” pozivaju Vas na sastanak u Vitezu pod radnim nazivom: Razumijevanje problema žena.

Sastanak će se održati 1. rujna u Franšiznom centru s početkom u 17 sati.