Na web stranici Općine Travnik otvoren e -registar

Economic

Na web strani Općine Travnik otvoren e –registar kao dio unapređenja usluga iz kojeg građani mogu dobiti sve informacije potrebne za ostvarivanje njihovih prava.
E-registar je mjesto na kojem se građani detaljno informišu o pojedinačnim zahtjevima, dokumentima koje je potrebno priložiti, gdje se ti dokumenti pribavljaju , nadležnostima i naravno, mjesto sa kojeg se može preuzeti zahtjev.

- REKLAMA -

Ovo je jedna od aktivnosti koje činimo na unapređenju poslova i transparaentnosti, stoji na stranici  Općine Travnik.

Akcijski katalog