Vozila hitne pomoći, MUP-a i vojske ne plaćaju cestarinu

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama, koji je jučer razmotren u Narodnoj skupštini Republike Srpske, propisuje se da cestarinu na autocesti ne plaćaju vozila Ministarstava unutarnjih poslova u Bosni i Hercegovini i specijalna vozila namijenjena za prijevoz bolesnih ili ozlijeđenih osoba.

Ministar prometa i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je da je Zakon o javnim cestama donesen 2013. godine, a tijekom njegove primjene mijenjale su se okolnosti u kojima je provođen i propisi kojima se uređuje sigurnost prometa te je nužno usklađivanje. “Izgradnjom i puštanjem u upotrebu autoceste, iznalaženjem drugih modela financiranja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cestovne infrastrukture kao što su koncesija, javno-privatno partnerstvo, te naplatom cestarine na autocesti, ukazala se i potreba za izmjenom i dopunom ovog zakonskog rješenja”, istaknuo je Trninić, obrazlažući u Narodnoj skupštini ovo zakonsko rješenje.

On je naveo da je zakonskim odredbama propisano da cestarinu ne plaćaju specijalna vozila opremljena nadogradnjom opremom za gašenje požara, vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i vozila pod pratnjom i s prvenstvom prolaza, koja su određena zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Trninić je rekao da cestom upravlja javno poduzeće, koncesionar, druga pravna osoba ili nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave koji je u skladu s posebnim zakonom nadležan za upravljanje cestom.

Zastupnici su jučer razmotrili nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, kojim se stvaraju uvjeti za jasnije definiranje uvjeta i načina izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja te potpunije i preciznije definiraju pojedine njegove odredbe radi lakšeg tumačenja i primjene u praksi.

vecernji.ba