Vozači u BiH 2018. državi dali 620 milijuna KM

Vozači u Bosni i Hercegovini dnevno plate oko 1,7 milijuna konvertibilnih maraka državi od kupljenog goriva na benzinskim crpkama.

To proizilazi iz podatka Uprave za neizravno oporezivanje BiH u kojoj je za Srpska.info rečeno da je prošle godine prikupljeno ukupno 620,7 milijuna maraka po osnovu cestarina na naftu i naftne derivate.

To je za 238 milijuna konvertibilnih maraka više nego u godini prije, jer je od veljače prošle godine povećana cestarina za 0,15 KM po litri derivata za autoputeve.

Kupovinom goriva na tržištu BiH vozači plaćaju dvije cestarine. Jedna je za izgradnju puteva, a druga je za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva. Obje iznose 0,40 KM.

Kad je u pitanju raspodjela prihoda od cestarina, oni su se dijelili na dva načina. Od ukupno prikupljene cestarine u iznosu od 620,7 milijuna KM, prvi dio je cestarina za izgradnju puteva i taj dio je iznosio 234,8 milijuna KM. Ova sredstva su raspoređena sa svim ostalim prihodima od neizravnih poreza, dakle prema koeficijentima koje na kvartalnoj razini usvaja Upravni odbor UIO (Federacija BiH 64,26%, Republika Srpska 32,19 i Brčko distrikt 3,55 posto).

Drugi dio je cestarina za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva, i rapoređena je po posebnim koeficijentima, na način da je Federaciji BiH pripalo 59, Republici Srpskoj 39 i Brčko distriktu dva posto. Federaciji je raspoređeno 188,5 milijuna KM, Republici Srpskoj 124,6 milijuna KM i Brčko distriktu 6,4 milijuna KM. Ostatak predstavlja rezervu na posebnom podračunu Jedinstvenog računa za poravnanje kada Upravni odbor usvoji konačan akt o raspodjeli ovih sredstava.

Osim toga, UIO je u tijeku prošle godine prikupila i prihode po osnovu akciza na naftu i naftne derivate u iznosu od 499,8 milijuna KM, a koju plaćaju naftni uvoznici. Ovi prihodi su raspoređeni korisnicima sa svim ostalim prihodima od neizravnih poreza, FBiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu.