Vlatka Lukić predsjednica OO Zajednice žena HDZ BiH ‘Kraljica Katarina Kosača’ Travnik

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Općinskog odbora (OO) Zajednice žena HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača” Travnik za prvu predsjednicu tog odbora izabrana je Vlatka Lukić.

Ivanka Mađar-Šimić, Ivanka Baltić i Anela Križanac imenovane su za dopredsjednice tog odbora. Za rizničarku izabrana je Marijana Janković, a za tajnicu Andrijana Gašić.

Predsjednica Lukić zahvalila se na ukazanom povjerenju te obećala da će zajedno s ostalim članicama OO ZŽ HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača” Travnik učiniti sve da njihov rad bude prepoznatljiv, u skladu sa statutom i načelima stranke i da će svojim političkim angažmanom doprinijeti boljem i kvalitetnijem djelovanju žena, kako u politici unutar stranke tako i na svim nivoima vlasti.