Vlada ŽSB održala 4. redovitu sjednicu u novom sazivu

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada je odnijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec lipanj 2015.godine, koja će za sve zaposlenike u županijskim tijelima državne služe, osnovnom i srednjem obrazovanju iznositi 250,00 KM, a za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 107,06 KM.

Data je i suglasnost na Plan novčanih tokova za III. kvartal 2015.godine, na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta je predložilo, a Vlada donijela Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču “Husanović & Co” d.o.o. Gračanica, za usluge nabavke i ugradnje drvenog sportskog plivajućeg poda u M.S.Š. Busovača.

Vlada je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja donijela sljedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2015.godini, odlukom su odobrena sredstva za Program u iznosu od 325.000,00 KM,
– Odluka o usvajanju Programa o dodjeli sredstava s kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2015.godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša ŽSB. Odlukom su odobrena sredstava za Program u iznosu od 1.237.737,00 KM.

Županijska uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada donijela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje općina na osnovu njihovih projekata razvoja i jačanja sustava zaštite i spašavanja, prenosi Artinfo.ba.