Vlada ŽSB: 20.000,00 KM za NK “Vitez”

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta donijela odluku o izdvajanju 20.000,00 KM za Nogometni klub “Vitez”. Sredstva će klubu biti doznačena na ime potpore za natjecanje u Premijer ligi BiH.

Vlada ŽSB je usvojila i zapisnik sa 21.redovne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada ŽSB je utvrdila Prijedlog zakona o privremenom korištenju javnih površina na području ŽSB i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB usvojila Dopunu akcionog plana mjera poboljšanja sigurnosti prometa na području ŽSB za period 2016-2017. godina.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada ŽSB donijela odluku o izdvajanju sredstava za nabavu i ugradnju video nadzora po organizacijskim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova, odlukom se izdvaja iznos od 38.771,46 KM, iznos će se doznačiti firmi “Middle point” doo Sarajevo u svrhu nabave i ugradnje video nadzora po organizacijskim jedinicama MUP-a ŽSB.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva financija, donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec veljaču 2016. godine, za sve zaposlenike u županijskim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju, osnovica iznosi 250,00 KM; za nositelje pravosudnih dužnosti osnovica za obračun plaće iznosi 107,06 KM.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela sljedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije „Transfer – Poticaj gospodarstvu”, Proračun ŽSB za sufinanciranje “XI Naučno stručnog simpozija-Metalni i Nemetalni materijali”, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM,
– Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije „Sredstva tekuće rezerve Vlade ŽSB“, Proračun ŽSB, za sufinanciranje nastupa na Međunarodnom gospodarskom sajmu „Mostar 2016“ koji će se održati od 12.04 do 16.04 2016. godine u Mostaru u iznosu od 41.219,10 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela sljedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za Poticaje šumama u skladu sa Zakonom o šumama, sredstva za realizaciju ovog programa su planirana u Budžetu ŽSB za 2016.godinu u iznosu od 50.000,00 KM,
– Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2106.godinu, sredstva za realizaciju ovog programa su planirana u Proračunu ŽSB za 2016.godinu u iznosu od 100.000,00 KM,
– Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za naknade štete koju počini zaštićena divljač, sredstva za realizaciju ovog programa su planirana u Proračunu ŽSB za 2016.godinu u iznosu od 100.000,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada ŽSB donijela sljedeće odluke:
– Odluku o izdvajanju sredstava Crvenom križu ŽSB, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, što predstavlja pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2016. godine,
– Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu ŽSB, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, na ime podrške za nabavu zdravstvenih markica za dobrovoljne darovatelje krvi,
– Odluka o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu Caritas Travnički dekanat u ŽSB, odlukom se izdvajaju sredstava u iznosu od 7.500,00 KM, što predstavlja pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2016. godine,
– Odluka o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu Caritas Bugojanski dekanat u ŽSB, odlukom se izdvajaju sredstava u iznosu od 7.500,00 KM, što predstavlja pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2016. godine,
– Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet”, odlukom se izdvaja iznos od iznosu od 25.000,00 KM, što predstavlja pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2016. godine,
– Odluka o izdvajanju sredstava u iznosu od 10.000,00 KM, što predstavlja pomoć za rad Udruženja penzionera ŽSB za 2016. godinu.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta donijela sljedeće odluke:
– Odluka o utrošku sredstava za izmjenu staklenog zida sportske dvorane u OŠ „Dubravica“, općina Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „Max“ d.o.o. Vitez, kao najpovoljnijem ponuđaču, nakon potpisivanja ugovora,
– Odluka o utrošku sredstava za nabavu pumpe za centralno grijanje u OŠ „Braća Jezerčić“, općina Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 1.205,00 KM, nakon potpisivanja ugovora, doznačit će se najpovoljnijem ponuđaču d.o.o. „TrgoTen“ Travnik,
– Odluka o utrošku sredstava za instaliranje video nadzora u OŠ Pajić Polje, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 2.121,33 KM, nakon potpisivanja ugovora, doznačit će se najpovoljnijem ponuđaču d.o.o. „Electrocoin“ Vitez,
– Odluka o utrošku sredstava za nabavu pumpe za zamjenu oštećenog kotla u OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ općina Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 3.970,00 KM, sredstva će se doznačit „Dadić promet“ d.o.o. Bugojno, kao najpovoljnijem ponuđaču, nakon potpisivanja ugovora,
– Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Proračuna ŽSB za 2016.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM za podršku u natjecanju Premijer lige i natjecanju u košarci,sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
o N.K. Travnik, 20.000,00 KM – Podrška za natjecanje, Premijer liga
o N.K.Vitez, 20.000,00 KM – Potpora za natjecanje, Premijer liga
o K.K.Travnik, 8.000,00 KM – Podrška organizaciji Međunarodnog košarkaškog turnira za mlade
o Josip Pandža, 2.000,00 KM – Selektor kadetske košarkaške reprezentacije BiH, Priznanje za osvojenu zlatnu medalju na „Europskom prvenstvu u košarci za kadete“

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost za pokretanje procedure javne nabave za uslugu: „Instaliranja grijanja na bio masu u O.Š. „Kiseljak“ i O.Š.“Kiseljak 1“.

Data je i suglasnost potpisivanje Aneksa Ugovora za prijevoz učenika osnovnih škola ŽSB.

Županijska uprava za pitanje branitelja je predložila, a Vlada ŽSB donijela sljedeće odluke:
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavu: sredstva za higijenske potrebe paraplegičara, ugovor za nabavka sredstva za higijenske potrebe paraplegičara, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „IZVOR KOMERC“ d.o.o. Banja Luka,
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavu: ortopedskih pomagala za paraplegičare, ugovor za nabavku ortopedskih pomagala za paraplegičare, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „IZVOR KOMERC“ d.o.o. Banja Luka,
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavu: ortopedskih pomagala za ruke, ugovor za nabavku ortopedskih pomagala za ruke, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „IZVOR KOMERC“ d.o.o. Banja Luka,
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavu: ortopedskih pomagala za noge, ugovor za nabavku ortopedskih pomagala za noge, dodjeljuje se ponuđaču „IZVOR KOMERC“ d.o.o. Banjaluka.

Vlada ŽSB je usvojila Izvješće o realizaciji zaključaka i Izvješće o radu inspekcija za siječanj 2016.godine.

Vlada ŽSB je ispunila svoje obveze u skladu s Odlukom o sistemu koordinacije imenovanjem svojih predstavnika u komisiju i potkomisije za europske integracije, donesena su rješenja o imenovanjima članova navedenih tijela.