Vlada SBŽ usvojila Program poticaja u poljoprivredi

Vlada Srednjobosanske županije usvojila je Program rada koji je upućen u skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojen je Program i kriteriji korištenja sredstava iz Proračuna SBŽ za poticaje primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji , kao i Program i kriteriji korištenja sredstava iz Proračuna SBŽ za provođenje mjera zaštite korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta.

Vlada je donijela i Odluku o izdvajanju dijela sredstava provođenje mjera iz Programa zdravstvene zaštite životinja i zaštite zdravlja bilja u ovoj godini.

Vlada SBŽ je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje visokog školstva i institucija visokog obrazovanja za 2015. godinu. Odlukom se utvrđuje iznos od 944 754 KM.