Vlada SBŽ nije prihvatila program Agencije za privatizaciju SBŽ za 2014. godinu

Vlada Srednjobosanske županije (SBŽ) nije podržala Program rada Agencije za privatizaciju u 2014., o kojem se na posljednjoj sjednici vodila duža rasprava.

Premijer SBŽ Tahir Lendo i većina ministara bili su mišljenja da se u predloženi program koji, između ostalog, predviđa privatizaciju komunalnih poduzeća, veterinarskih stanica, poljoprivrednih dobara i medija, treba ugraditi i obveza obavljanja konsultacija s općinskim vijećima i načelnicima u vezi s tim pitanjem.

– Težimo da Agencija za privatizaciju SBŽ-a stupi u kontakte s načelnicima i općinskim vijećima u smislu da postignu jasne dogovore o načinu i procesu privatizacije određenih poduzeća koji su od interesa za lokalne zajednice. Na tome ćemo insistirati, jer želimo postići što veću transparentnost i kvalitet privatizacije. Općine su te koje trebaju odlučiti kakav vid privatizacije treba primijeniti i da li će uopće ići u privatizaciju preduzeća čiji su osnivači – naglasio je.

Na sjednici je kazano da je neophodno preispitati metode po kojima je privatizacija provođena na području SBŽ-a, s obzirom na to da su dosadašnji efekti u tom procesu poražavajući.