Vlada KSB o razvoju turizma u općini Vitez

28. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna sazvana je za četvrtak, 12. svibnja 2016. godine, s početkom u 9 sati u prostorijama Vlade KSB u Travniku.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1. Zapisnik s 27. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade Kantona

2. Izvještaj o izvršenju Proračuna KSB za 2015. godinu – Ministarstvo financija
a) Konsolidirani izvještaj Vlade i proračunskih korisnika KSB i općina KSB za 2015. godinu

3. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Proračuna za izmirenje obaveza prema izvršnim sudskim odlukama – Ministarstvo financija

4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Master plana razvoja turizma za područje općina: Fojnica, Kreševo, Busovača i Vitez – Ministarstvo privrede

5. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge funkcionalne podrške informacijskom sistemu financijskog upravljanja – Ministarstvo financija

6. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za bankarske usluge – vođenje depozitnog računa – Ministarstvo financija

7. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za bankarske usluge – vođenje transakcijskog računa i podračuna za potrebe Vlade Kantona – Ministarstvo financija

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za
rekonstrukciju fasade na zgradi JU Bolnice za plućne bolesti i TBC – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

9. Izvještaj o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za predsjednika Vlade i ministra financija za I. kvartal 2016. godine – Ministarstvo financija

10. Informacija o implementaciji zakona iz oblasti braniteljsko-invalidske populacije – Uprava za branitelje

11. Suglasnost za potpisivanje ugovora o donaciji lijekova – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

12. Suglasnost nižim potrošačkim jedinicama (školama) za zaključivanje ugovora o djelu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa

13. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavu opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova