Vlada KSB donijela zaključak o pokretanju postupka revizije diploma u tijelima uprave KSB

Proteklog tjedna u Travniku je održana 19. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Vlada KSB je donijela Zaključak kojim se zadužuju rukovoditelji svih kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave KSB, javna poduzeća i javne ustanove, da pokrenu postupak revizije diploma svojih uposlenika, a da informaciju dostave u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa.

Na sjednici su, između ostalog, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa donesene odluke o izdvajanju sredstava za šport u 2019. godini u iznosu od 295.030,00 KM sa sredstava granta za sport utvrđenih Proračunom KSB za 2019. godinu, a u svrhu uplate sredstava sportskim savezima, sportskim klubovima i udrugama iz oblasti sporta za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima i podršku radu navedenih sportskih saveza, sportskih klubova i udruženja iz oblasti športa, te odluka o raspodjeli sredstava iz Proračuna KSB za 2019. godinu namijenjenih za općine, ustanove, poduzeća, mjesne zajednice i udruženja s područja KSB za 2019. godinu. Ovom odlukom se izdvaja iznos od 166.495,00 KM za sufinanciranje izgradnju, rekonstrukciju i opremanje športskih objekata i terena.