Vlada KSB: Aktivno još 924 rješenja o samoizolaciji

Vlada KSB je na današnjoj 20. izvanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvješća Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog stožera Ministarstva gospodarstva i Kantonalnog stožera Civilne zaštite.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu KSB da je 3361 rješenja za samoizolaciju bilo aktivno, od toga 924 rješenja za samoizolaciju su aktivna, dok je za 2437 osoba istekla mjera samoizolacije.

Preostali dio poručene zdravstvene i zaštitne opreme će se isporučivati tijekom ovoga tjedna, a sukladno pripremljenoj listi od strane zdravstvene struke.

Izdavanje zdravstvene opreme i lijekova bolnicama i domovina zdravlja će se organizirati preko Sanitarnog inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Krizni stožer Ministarstva gospodarstva je obavijestio Vladu KSB da inspekcije redovito obavljaju svoje poslove. U postupku kontrole, inspekcije su izvršile 14 nadzora i vrlo je malo prekšrajnih naloga, što ukazuje na poštivanje propisanih mjera.

Kantonalni stožer Civilne zaštite informirao je članove Vlade KSB o novim naredbama i izmjenama naredbi, a služba je aktivno radila i na prijemu zdravstvene opreme u Centralno skladište SRC „PIROTA“.

Ministarstvo unutarnjih poslova je obavijestilo Vladu KSB da su u protekla 24 sata samo 2 osobe prekšile mjeru samoizolacije, dok je 10 osoba prekršilo mjeru zabrane kretanja (policijski sat).

Donesene su i slijedeće odluke:

Na prijedlog Kantonalnog stožera Civilne zaštite, Vlada KSB je donijela:
– Odluku o izdvajanju namjenskih sredstava Civilne zaštite; odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za Crveni križ KSB za pomoć navedenom društvu u daljem radu i aktivnostima povodom pandemije koronavirusa (COVID-19).
– Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka nabavke dodatne opreme za potrebe službe civilne zaštite: Gorsku službu za spašavanje, Službu za zaštitu od požara i Službu civilne zaštite pri Ministarstvu unutarnjih poslova.

Također je zaključeno da Kantonalni stožer Civilne zaštite pripremi novu Naredbu u smislu stavljanja u punu pripravnost službe za zaštitu od požara pri Šumskogospodarskom drušvu „Šume Središnje Bosne“, Službu zaštite od požara Kantonalne uprave za šumarstvo i stavljanja svih snaga vatrogasnih i dobrovoljnih jedinica na raspolaganje, zbog pojave šumskih požara na području KSB.

Dana je i Preporuka Ministarstvu unutarnjih poslova odnosno odjelima krim policije, da aktivno koordiniraju suradnju sa Šumskogospodarskim drušvom „Šume Središnje Bosne“ u otkrivanju počinitelja šumskih požara, te da ih po hitnom postupku procesuiraju.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Proračuna KSB za 2020. godinu. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Proračuna KSBK za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na potrošačku jedinicu Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, sredstva potrebna za podršku projekta „Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete obrazovanja za vrijeme COVID-19 pandemije“; sredstva su namijenjena za nabavku IKT opreme – PC tableti za potrebe osnovnih škola.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost da se sukladno Elaboratu o obavljenom popisivanju sredstava i izvora sredstava Vlade KSB, izvrši uvid računalne opreme, koja je namijenjena za rashod (otpis). Nakon izvršenog pregleda i utvrđenog stanja računalne opreme, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa će izvršiti kontrolu navedene opreme koju će staviti na raspolaganje osnovnim školama.

Vlada KSB i krizni stožeri na razini Kantona Središnja Bosna zahvaljuju svim građanima koji se dosljedno pridržavaju propisanih mjera jer time, prije svega, doprinose svom zdravlju i zdravlju svojih sugrađana!