Vlada KSB-a usvojila Strategiju razvitka

U Travniku je u četvrtak održana 25. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna (KSB)

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB-a je utvrdila Prijedlog Zakona o delegiranju nadležnosti iz oblasti turističke djelatnosti i rada turističke zajednice na Općinu Keševo i Općinu Kiseljak, i uputila u Sabor kantona po skraćenoj proceduri.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada je uputila u dalju proceduru Nacrt zakona o hraniteljstvu, Nacrt zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu.

Kantonalni odbor za razvoj Kantona Središnja Bosna je predložio Vladi „Strategiju razvitka KSB“ koja je izrađena uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH uz angažiranje Innova Management Consulting d.o.o. Sarajevo, Vlada je usvojila Strategiju razvoja i uputila u saborsku proceduru.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je predložilo, a Vlada je donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim glazbenim školama, za III i IV mjesec, planiranih Proračunom za 2016. godinu, odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava u iznosu od 133.332,80 KM za III i IV mjesec tekuće godine.

Izvor