Vlada FBiH: U prioritetima za cijepljenje profesori, policajci, vatrogasci, novinari

Vlada Federacije BiH je na današnjoj telefonskoj sjednici usvojila informaciju o sastanku Odbora za koordinaciju Plana cijepljenja protiv koronavirusa u FBiH proširenog s kantonalnim ministrima zdravstva, u uvjetima pojave četiri varijante virusa koje izazivaju zabrinutost i u Federaciji BiH, te prihvatila preporuke s ovog sastanka.

Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH zaduženi su za provođenje preporuka, svatko u okviru svojih nadležnosti, koje se realiziraju u suradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriju FBiH, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Također, zaduženi su da, svatko u okviru svojih nadležnosti, spram pogoršane epidemiološke situacije u vezi s pojavom četiri varijante virusa, putem ovog odbora, revidiraju preporuke i o tome izvjeste Vladu Federacije BiH.

Punktovi u općinama

Zavod za javno zdravstvo FBiH zadužen je i da ovu informaciju sa zaključcima proslijedi kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, a Federalno ministarstvo zdravstva kantonalnim ministarstvima zdravstva.

Vlada FBiH će obavijestiti Parlament Federacije BiH o danas prihvaćenoj informaciji i donesenim zaključcima.

Sastanak Odbora za koordinaciju je održan jučer, a tom prilikom su usvojene preporuke koje se provode na nivou Federacije BiH i kantona, a s ciljem zajedničkog odgovora na pojavu četvrtog vala.

U preporukama za prioritetne grupe je navedeno da se, pored postojećih prioritetnih grupa, počne s cijepljenjem uposlenih u obrazovnom sektoru, policiji, vatrogasnim službama, socijalnoj zaštiti i medijima, te studenata fakulteta zdravstvenih usmjerenja.

Također, preporuča se osiguranje pomoći za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom najmanje jedan dan u tjednu na mjestu provedbe cijepljenja. Nakon cijepljenja postojećih prioritetnih grupa, kantonalni zavodi za javno zdravstvo počet će pozivanje i ostalog stanovništva na cijepljenje, a prema raspoloživim količinama cjepiva. Zavod za javno zdravstvo FBiH će organizirati cijepljenje grupa od posebnog značaja za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu.

U preporukama za organizaciju cijepljenja je navedeno da se organizira imunizacija po načelu „dan otvorenih vrata“ prema raspoloživim količinama cjepiva, te da se otvore punktovi za masovnu imunizaciju na nivou općina s ciljem veće dostupnosti stanovništvu.

Također, potrebno je formirati mobilne timove za imunizaciju posebno ugroženih grupa stanovništva i stanovništva koje je udaljeno od sjedišta centra za imunizaciju. Preporuka je i da se cijepljenje obavlja svim danima u tjednu u periodu od 8 do 20 sati, a po potrebi i duže, u skladu s raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima.

Smanjenje rizika

Usvojene su i preporuke radi smanjenja rizika, te u slučaju porasta broja zaraženih, kao i način njihovog provođenja.

Na današnjoj telefonskoj sjednici, Vlada je utvrdila izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, te amandmanu na Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i o amandmanima na Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima Federacije Bosne i Hercegovine.

Utvrđeno je i mišljenje o Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Prethodni članakObilježena 28. godišnjica stradanja i progona Hrvata Bugojna
Sljedeći članakSladić upozorava: Ovo je definitivno za knjige, velika opasnost za zdravlje stanovništva!