Vlada FBiH: Pripremiti prodaju dijela kapitala BH Telecoma i HT Mostar

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je najavila namjeru o prodaji dijela kapitala telekom operatera u većinskom vlasništvu Federacije BiH, BH Telecoma d.d. Sarajevo i HT d.d. Mostar, prenosi Prvi.tv

“Na osnovu Reformske agende, Planom privatizacije za 2016. godinu predviđena je i priprema za prodaju dijela kapitala telekom operatera, odnosno priprema za eventualnu privatizaciju BH Telecoma d.d. Sarajevo i HT d.d. Mostar”, priopćeno je nakon sjednice Vlade FBiH.

Vlada FBiH, naime, dala je suglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s Planom privatizacije za 2016. godinu.

Prilikom izrade ovog programa Agencija se rukovodila Reformskom agendom za BiH za razdoblje 2015.-2018. godina, Akcijskim planom za njenu realizaciju te zaključkom Vlade FBiH od 18. lipnja prošle godine.

“Prilikom razmatranja Informacije o primjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima s učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, gospodarska društva su podijeljena u tri kategorije. Agencija za privatizaciju u FBiH zadužena je da pripremi plan privatizacije, s prijedlozima modela i načina privatizacije za osam gospodarskih društava iz treće kategorije”, navode iz Vlade FBiH.

U Plan privatizacije poduzeća za 2016. godinu uključeno je šest od osam poduzeća: Bosnalijek d.d. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, Aluminij d.d. Mostar, Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo i ArcelorMittal d.o.o. Zenica.

Vlada je usvojila i financijski plan Agencije za privatizaciju prema kojem su predviđeni ukupni prihodi u iznosu 7.709.200 KM.