VLADA FBIH ODLUČILA: Mogu vam uzeti organe nakon smrti bez da ikoga pitaju

U FBiH su se do sada organi nakon smrti mogli transplantirati na živog pacijenta jedino ako je umrli za života potpisao donorsku karticu ili ako rodbina potencijalnog donora pristane darovati organe.

Od sada se liječnici moći transplantirati organe nakon smrti bez da ikoga pitaju, piše Večernji list BiH. Ova odluka promijenit će život tisućama onih koji čekaju transplantaciju koja će im spasiti život. Broj transplantacija BiH do sada je bio izuzetno mali u odnosu npr. na Hrvatsku koja je među vodećim zemljama po broju izvršenih transplantacija u svijetu, što će se sada značajno promijeniti.

Inicijativa udruge

Naime, Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. Donosimo što je novina u zakonu. Izmjene su učinjene na osnovi inicijative koju je Federalnom ministarstvu zdravstva uputila Udruga dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH, ukazujući na nedostatke zakona koji bitno ograničavaju mogućnost darivanja organa i njihova korištenja u svrhu transplantacije. Udruga, također, skreće pažnju na posebno nepovoljan položaj dijaliznih pacijenata, teške uvjete u kojima se dijaliza odvija, na činjenicu da se broj ovih pacijenata stalno povećava, te na financijske aspekte dijalize. U inicijativi je navedena potreba da kroz zakon bude osiguran tzv. pretpostavljeni pristanak. Jedna od predloženih novina odnosi se na odredbu kojom je dopušteno uzimati organe i tkiva s umrle osobe, pod uvjetom da se darovatelj za života nije tome protivio u pisanom obliku. Punoljetna osoba sposobna za rasuđivanje daje pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili mjerodavnom županijskom, odnosno Federalnom ministarstvu zdravstva. Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluho-slijepa osoba daje izjavu o nedarivanju pred dva svjedoka uz pomoć zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika. Pisana izjava o nedarivanju organa može biti opozvana u svakom trenu. Do uspostave registra osoba koje nisu suglasne s darovanjem organa i tkiva poslije smrti dopušteno je uzimati organe i tkiva samo uz pisani pristanak bračnog ili izvanbračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe. Pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva izabrani liječnik, odnosno mjerodavno županijsko ministarstvo dostavlja Federalnom ministarstvu, odnosno Centru, a ona predstavlja profesionalnu tajnu.

Europske zemlje

U inicijativi Udruge je kazano kako BiH raspolaže stručnim timovima osposobljenim za transplantacije, ali da ih postojeći zakon ograničava. Izmjene i dopune predviđaju “pretpostavljeni pristanak”, što proširuje krug mogućih darivatelja i, u konačnici, vodi većim prilikama da budu osigurani odgovarajući organi za potrebe transplantacije. Većina europskih zemalja ima zakone iz oblasti transplantacije bazirane na pretpostavljenom pristanku, što se pokazalo najučinkovitijim rješenjem jer se povećava mogućnost za liječenje transplantacijom.

Izvor