Vlada F BiH utvrdila javni interes za izgradnju Regionalnog vodovoda ‘Plava voda’

Vlada FBiH je na svojoj 71. sjednici održanoj 10. siječnja 2013. godine donijela Odluku kojom se utvrđuje javni interes za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda, na području Srednjobosanske i Zeničko-dobojske županije.

Odluka je donesena za određene parcela u općinama Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica na temelju: izrađenog „Elaborata eksproprijacije” za realizaciju Projekta „Plava voda”, procjene vrijednosti nekretnina koje su predmet eksproprijacije te zaključaka vlada Zeničko-dobojske i Srednjobosanske županije kojim su također dale pozitivno mišljenje o opravdanosti implementacije Projekta „Plava voda” i utvrđenim statusom Projekta u prostornim planovima ove dvije županije, priopćeno je danas iz Općine Travnik.

Javno poduzeće Regionalni vodovod „Plava voda” d.o.o. Travnik je korisnik eksproprijacije nekretnina za realizaciju projekta koji može podnijeti prijedlog za eksproprijaciju općinskim službama za upravu, u roku od dvije godine od dana donošenja ove Odluke.
Troškove potrebne za eksproprijaciju nekretnina i troškove postupaka eksproprijacije snosi korisnik eksproprijacije.