Vlada F BiH danas raspravljala o COVID mjerama, Plavoj vodi i naknadama za razvojačene branitelje

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 1.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ-a.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 4.11.2021. godine, a Krizni stožer FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Krizni stožer FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U 43. tjednui, u odnosu na prethodni, navedeno je u informaciji Kriznog stožera FMZ-a, zabilježen je rast tjednih indikatora, broj novih potvrđenih slučajeva veći je za 26 posto, a broj smrtnih slučajeva veći je za 27 posto. Prema dostavljenim podacima, od ukupnog broja hospitaliziranih je oko 90 posto necijepljenih.

Federacija FBiH u proteklom izvještajnom periodu i dalje bilježi visok nivo prijenosa virusa u zajednici. Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 141 slučaj na 100.000 stanovnika i veća je za 22 posto nego tjedan ranije, a u posljednjih sedam dana najviša je u Sarajevskom (264,21), Tuzlanskom (216,49) i Hercegovačko-neretvanskom kantonu (203,25).

Procjenjujući rizik, Krizni stožer FMZ-a u informaciji je naveo da se u FBiH u proteklom izvještajnom periodu i dalje bilježi visok nivo prijenosa virusa.

Uzimajući u obzir dinamiku distribucije varijanti virusa, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom, kao i propuste u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju mjera za prevenciju i kontrolu infekcije, u informaciji je procijenjeno da je prijetnja zdravlju opće populacije i dalje visoka.

Inače, do 25. 10. 2021. godine je u Federaciji BiH dano 865.620 doza cjepiva protiv COVID-19, od čega je prvom dozom cijepljeno 465.930, a drugom 399.690 građana.

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU VODOVODA PLAVA VODA


Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda, na području Zeničko-dobojskog i Kantona Središnja Bosna.

Javni interes je utvrđen na osnovu Elaborata eksproprijacije određenih parcela za realizaciju projekta Plava voda za općine Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Grad Zenicu, koji je izradio ZEDIS d.o.o. Zenica, zatim procjene vrijednosti nekretnina u iznosu od 4.634.702 KM, koji je dostavio Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik,  kao i zaključaka dvije kantonalne vlade kojima je dano pozitivno mišljenje o opravdanosti ovog projekta i utvrđen njegov status u kantonalnim prostornim planovima.

JP Regionalni vodovod Plava Voda, kao korisnik eksproprijacije nekretnina, može podnijeti prijedlog za eksproprijaciju općinskoj/gradskoj službi za upravu u roku od dvije godine, te snosi troškove potrebne za eksproprijaciju i troškove njenog postupaka.

Stupanjem na snagu ove, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda iz 2019. godine.

UTVRĐEN KOEFICIJENT JEDAN ZA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU RAZVOJAČENIM BRANITELJIMA


Federalna vlada danas je donijela Odluku kojom je utvrdila koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period listopad – prosinac 2021. godine (IV kvartal) u okviru “Tekućeg transfera pojedincima – Transfer za implementaciju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – novčana egzistencijalna naknada”, utvrđenog Proračunom Federacije BiH za 2021. godinu.

Na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog iznosa u članu 22. stav (1) Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, bit će utvrđena visina mjesečne novčane  egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period listopad – prosinac 2021. godine.

Na ovaj način će biti ispoštovana dosljedna primjena Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – novčana egzistencijalna naknada. Za realizaciju Odluke osigurana su sredstva u Proračunu FBiH za 2021. godinu u iznosu od 45 milijuna KM.

Prethodni članakDOLAC NA LAŠVI: Prijavite se na “4. Čvarak fest”
Sljedeći članakStižu obavijesti o novim poskupljenjima goriva u Federaciji BiH