Vitkom i ribolovci krenuli u izgradnju ribogojilišta

Između JKP “Vitkom” d.o.o. i Udruge sportskih ribolovaca Vitez potpisan je Ugovor o suradnji i realizaciji.

Ugovor se odnosi na pospješenje čistoće obala i voda na području općine Vitez, uklanjanje divljih deponija smeća i sprječavanje nastanka istih, a naročito uz vodotoke na području općine Vitez. Također revitalizaciju rijeke Lašve i njenih pritoka kroz izgradnju mrijestilišta na lokaciji vodozaštitne zone Kremenik na dijelu neiskorištenog vodotoka istoimenog potoka i zajednički nastup na tenderima te drugim vidovima donacija, a u svrhu očuvanja čistoće i revitalizaciji voda na području općine Vitez.

S ciljem revitalizacije ihtiofaune na vodama općine Vitez, dio potoka Kremenik, tj. višak vode iz podzemnih izvora u zaštitnoj zoni Kremenik, bit će iskorišten za izgradnju mrijestilišta, koje je već u realizaciji, u kojem će se uzgajati autohtone vrste riba kao što su mladica, lipljen i potočna pastrmka, kao i čuvanje matičnog jata navedenih vrsta.

Idejni projekat ribogojilišta urađen je od strane ARC-Projekt d.o.o. Vitez, a obuhvata objekat za potrebe mriještenja i bazene. Objekti će biti prilagođeni prirodnom staništu i neće narušiti postojeći ambijent.

Za realizaciju ovog projekta prikupljene su suglasnosti od svih razina vlasti, općinske, županijske i federalne, kao i Poljoprivrednog fakulteta Sarajevo. O fazama provedbe ovog projekta ćemo blagovremeno obavijestiti naše čitatelje.

Reklama