Vitez: Zatvorena pretovarna stanica otpada u krugu poduzeća Impregnacija

Služba za opću upravu općine Vitez donijela je Plan zatvaranja privremene pretovarne stanice komunalnog otpada u krugu ovog poduzeća.

Donesena je odluka da se privremena pretovarna stanica komunalnog otpada zatvori, odnosno izmjesti s lokacije poduzeća „Impregnacija-Holz“ na drugu lokaciju koja ispunjava potrebne uvjete za obavljanje pretovara komunalnog otpada, priopćeno je iz Općine.
U postupku izmještanja pretovarne stanice sa navedene lokacije pristupilo se čišćenju lokacije od ostataka komunalnog otpada, a posebna pažnja se posvetila mikro-lokaciji koja se koristila za pretovar. Postavljene su i fizičke prepreke na postojeće ulaze u krug „Impregnacije-Holz“ i to na glavni ulaz iz ulice Stjepana Radića, iz smjera Vjetrenice te ulaz iz smjera „Top Wood“ pilane, a sve u cilju kako sprječavanja neovlaštenog ulaza ljudi i vozila, ali i nelegalnog odlaganja otpada. Unutar ove lokacije je osiguran i protupožarni put.
Na tri strane, gdje je moguć ulaz, postavljenje su i table s upozorenjima i jasno naznačenim zabrana odlaganja otpada.
Iz Općine dodaju kako je, poslije čišćenja navedene lokacije i okončanja drugih naloženih aktivnosti, Komisija upoznala i predstavnike mjesnih zajednica nadležnih za to područje sa stanjem lokacije i ukazala im potrebu praćenja i kontrole korištenja navedene lokacije od strane neovlaštenih osoba.
Nadležna služba obavijestila je i povjeritelje „Impregnacije-Holz“ da Općina više ne koristi ovu lokaciju, te da bi u skladu s tim trebali pod hitno poduzeti mjere zaštite te lokacije kako se ne bi ponovo pretvorila u deponiju za odlaganje otpada.