VITEZ: Uskoro započinje rekonstrukcije mosta preko rijeke Bile na magistralnoj prometnici M-5

Mjesna zajednica “Bila” kod Viteza dobila je obavijest iz Federalne direkcije za ceste o skorom početku realizacije projekta rekonstrukcije mosta preko rijeke Bile u Biloj, na magostralnoj prometnici M-5.

“JP Ceste FBiH je pokrenulo proceduru javne nabavke za izvođenje radova i nadzor za navedeni projekat. Ukoliko sve bude prema planu, početak radova je 15.8.2020.

Obim radova uključuje proširenje kolovoza na mostu na 2*(3+0,3)=6,6 m, uz izgradnju novih pješačkih staza širine 150 cm na način da se prošire obalni oslonci I rasponska konstrukcija s obje strane mosta.

Za potrebe odvijanja prometa za vrijeme rekonstrukcije izgradit će se privremena obilaznica neposredno pored mosta, s nizvodne strane, a za premoštenje rijeke Bile koristit će se Bailey konstrukcija. Privremena obilaznica će se koristiti za jednosmjerni promet za smjer Nević polje – Kaonik, a za suprotni smjer, Kaonik – Nević polje i pješački promet iz oba smjera koristit će se postojeći most.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova ŽSB je izdalo odobrenje za građenje.

Trasa privremene obilaznice će biti izgrađena preko sljedećih parcela:

· k.č. 720/1 i 720/3 posjednik Općina Vitez, Katastarska općina MOŠUNJ

· k.č.771, katastarska općina VITEZ, javni nekategorizirani putevi

Na trasi privremene obilaznice nalazi se stub javne rasvjete koji se mora izmjestiti. Naš Obim radova uključuje njegovo izmještanje i ponovno vraćanje u prvobitno stanje. Molimo pomoć i asistenciju Općine Vitez prilikom izvođenja ovim radova.

Također, na mostu se nalaze brojne instalacije koje su vlasnici, prema Zakonu cestama, dužni privremeno izmjestiti o svom trošku. Kao što možete vidjeti iz priloženih nacrta, novim projektom su predviđene PVC cijevi u pješačkoj stazi mosta u koje se mogu smjestiti sve instalacije osim vodovoda. Za instalacije vodovoda predviđeni su novi nosači sa bočne strane rasponske konstrukcije. Vlasnici instalacija su dužni izvršiti premještanje svojih instalacija.

Ugovor za izvođenje radova potpisan je 25.8.2020. godine, a planirani početak radova je za petnaestak dana kada se urade pripreme za izvođenje radova, regulacija prometa i sve drugo”, stoji u obavijesti.