VITEZ: Sve koji krše izolaciju i zabranu kretanja policija će prisilno smjestiti u hotel Vitez!

Prema naredbi Kantonalnog stožera Civilne zaštite, većina općina u Kantonu Središnja Bosna odredila je mjesta za prisilni smještaj građana koji krše naredbu o zabrani kretanja i rješenja o samoizolaciji.

Kako je  potvrdio Nikica Stipinović, direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, lokacije nisu poslale samo tri općine, a ovo su mjesta gdje će policija voditi sve koji ne poštuju naredbe.

Travnik – dvorana “Pirota”

Vitez – hotel “Vitez”

Busovača – tri područne škole u Bukovcima, Barama i Solakovićima

Kreševo – poslovna zgrada “Privreda” i lovačka kuća LD “Tetrijeb”

Bugojno – zgrada Srednje tehničke škole

Jajce – motel “Stećak” Vinac

Kiseljak – objekt u centru grada

Donji Vakuf – sportska dvorana